Nyheter

Lov om atomimport rett til Putin

President Vladimir Putin og lederen for Føderasjonsrådet Jegor Stroev.
Foto: Vesti.ru

Publiseringsdato: 28. juni, 2001

Skrevet av: Thomas Nilsen

Lovendringen som skal gjøre det mulig for Russland å importere atomavfall vil ikke bli tatt opp til avstemning i Føderasjonsrådet. Loven er sendt direkte til President Putin for underskrift.

Den oppsiktsvekkende avgjørelsen i det russiske Føderasjonsrådet om ikke å stemme over den delen av lovendringen som omfatter import av atomavfall ble tatt samme dag som tidsfristen for behandling gikk ut, 27. juni. Føderasjonsrådet er det øvre kammer i parlamentet, og behandler normalt lovendringer som er vedtatt av Statsdumaen. Etter tre behandlinger vedtok flertallet i Statsdumaen den 6. juni å oppheve loven som frem til i dag forbyr import av brukt atombrensel fra andre land. Nå mangler bare president Vladimir Putin sin underskrift før lovendringen er endelig.

Det er få som tviler på at Putin vil godkjenne lovendringen. Spørsmålet mange stiller seg i dag er hvorvidt det er Putin sin egen stab som har presset Føderasjonsrådet til ikke å stemme over loven. President Putin sine viktigste støttespillere i Statsdumaen, fra Enhets-partiet, stemte for import av atomavfall i alle de tre tidligere avstemmingene.

43df7ca9e173eb3028b441c90890b64a.jpeg

Føderasjonsrådet skiftet mening

Kort tid etter at Statsdumaen hadde gjennomført sin tredje avstemming 6. juni, uttalte flere av representantene i Føderasjonsrådet seg svært kritisk til import av atomavfall. Føderasjonsrådets formann, Guvernøren i Orlovskaja oblast Jegor Stroev, uttalte at de definitivt ønsket å behandle saken og at de så flere gode grunner til å sende den delen av lovendringen som omfattet import av brukt atombrensel tilbake til ny behandling i Statsdumaen.

Men onsdag denne uken, da den 14 dager lange tidsfristen for behandlingen av saken gikk ut, sa Jegor Storev til nyhetsbyrået Interfax at saken ikke vil bli tatt opp til avstemning, men vil bli sendt direkte til Putin for behandling. Selv om Føderasjonsrådet ikke skal stemme over saken vil deler av lovendringen bli diskutert.

Det kan virke som om Føderasjonsrådet har sterke meninger om saken, men overlater til president Putin å ta den kontroversielle avgjørelsen om hvorvidt Russland skal blir verdens dumpested for atomavfall.

Den eneste av de tre lovene som Statsdumaen 6. juni vedtok som Føderasjonsrådet behandlet er det delen som omfatter økologisk rehabilitering av radioaktivt forurensede områder. Fredag stemte 92 for, 17 imot, mens 10 var avholdene. Resten av representantene var ikke til stede. De to andre lovene, som også er mest kontroversiel, ble altså sendt rett til Putin uten at Føderasjonsrådet tok stilling til dem.

16ed8ea7d34018e39c73d1c502b4bbe8.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Irkutsk vil ha eget vedtak

Av de 178 representantene i Føderasjonsrådet stilte flere i går kritiske spørsmål til at saken ikke skal behandles. Valentin Meshevish, representant i Føderasjonsrådet fra Irkutsk, sier til avisen Pravda at årsaken til at saken ikke blir behandlet er at Føderasjonsrådet nå arbeider i «sommer-tempo» og av den grunn ikke har tid til å se på saken. Slike bortforklaringer er det få som tror på. Meshevish sier videre at han vil sende en oppfordring til Putin om ikke å godkjenne import av atomavfall til Russland. Hvis presidenten likevel godkjenner slik import vil Irkutsk regionen ha en garanti for at atomavfall ikke sendes til dem.

Utspillet fra Irkutsk, som i praksis åpner for at Russlands 89 føderale distrikter selv skal kunne bestemme hvorvidt deres region skal ta i mot atomavfall vil trolig medføre at den folkelige debatten omkring spørsmålet om atomimport når nye høyder. I fjor samlet russiske miljøgrupper inn over 2,5 millioner underskrifter i kravet om en folkeavstemning om blant annet atomimport.

Nytt initiativ til folkeavstemning

Den sentrale valgkomiteen forkastet kravet om en folkeavstemning, men opinionsundersøkelser viser fortsatt at 70 til 90 prosent av befolkningen ikke vil at Russland skal bli verdens søppeldynge for atomavfall.

Det liberale Jabloko partiet, som var de eneste som arbeidet aktivt mot atomimport i Statsdumaen, sier at de vil initiere et nytt forsøk på å få til en folkeavstemning.

8084e90ef6a963c44ba3d04fb1b211ba.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Begrenset lagringskapasitet

Det russiske atomenergiministeriet, Minatom, planlegger å importere 20 000 tonn brukt atombrensel for å tjene $20 milliarder. I Russland i dag er det lagret 14 000 tonn brukt atombrensel fra sivile atomkraftverk, i tillegg til de store mengdene brukt atombrensel fra ubåtflåten som lagres på Kolahalvøya og ved marinebasene ved den russiske Stillehavskysten.

Det eneste lageret i Russland som i dag har ledig kapasitet til å ta imot mer brukt atombrensel ligger i den lukkede militære byen Zheleznogorsk nord for Krasnojarsk i Sibir. Her er det kapasitet til å lagre ytterligere 2 000 tonn, noe som utgjør bare ti prosent av det Minatom planlegger å importere.