Nyheter

Nikitin vinner igjen

Publiseringsdato: 6. juli, 2001

Skrevet av: Jon Gauslaa

Aleksandr Nikitin har vunnet nok en rettssak. Denne gangen er det St. Petersburg-avisen 'Tsjas Pik' og journalist Jevgenij Zubarev som må bla opp hhv. 10.000 og 5.000 rubler for å ha kalt ham spion.

En distriktsdomstol i St. Petersburg dømte 5. juli St. Petersburg-avisen ‘Tsjas Pik’ til å betale Nikitin 10.000 rubler for å ha trykket en ærekrenkende artikkel om ham. Artikkelens forfatter Jevgenij Zubarev må ut med 5.000 rubler.


«Skalkeskjul for etterretning»

I mai 2000, vel en måned etter at russisk Høyesterett hadde stadfestet frifinnelsen av Nikitin, publiserte avisen en artikkel der det hevdes at Nikitin var og er spion. Det ble også påstått at Bellona hadde bestukket journalister for å skrive fordelaktig om Nikitin og truet journalister som presenterte saken fra ståstedet til det russiske sikkerhetspolitiet (FSB). Artikkelen betegner frifinnelsen av Nikitin som en «voldtekt av rettferdigheten» og et resultat av at russiske domstoler hadde gitt etter for vestlig press.


I retten argumenterte avisens prosessfullmektig med at en ikke hadde vært alene om å rette beskyldninger mot Nikitin. Han viste bl.a. til at daværende FSB-sjef Vladimir Putin i et intervju med Komsomolskaya Pravda i juli 1999, hadde uttalt at de fleste miljøvernorganisasjoner som arbeider i Russland var skalkeskjul for vestlig etterretning og at Nikitin uten tvil var skyldig. Retten fant imidlertid denne argumentasjonen lite relevant og ga Nikitin medhold i at artikkelen var ærekrenkende.


FSB-forbindelser

Tsjas Pik er velkjent for sine FSB-forbindelser og har også tidligere publisert løgnaktige artikler om Nikitin og Bellona. I oktober 1998 hevdet avisen f.eks. at Bellona er et underbruk av NATO. Som «bevis» kastet man fram en påstand om at «organisasjonen ifølge russisk utenlandsetterretning deler lokaler med norsk militær etterretning» (sic.).


Avisens redaktør Natalja Chaplina er gift med general Viktor Tsjerkesov, president Putins representant i Russlands Nordvestlige distrikt. Tsjerkesov har i likhet med mange andre ledende russiske embedsmenn en fortid i KGB. På 1980-tallet utmerket han seg som dissident-jeger i KGBs beryktede 5. Direktorat. Senere avanserte han til sjef for St. Petersburg FSB, og det antas at det var han som i sin tid initierte saken mot Nikitin.


Bakgrunn

Aleksandr Nikitin ble anklaget av FSB for spionasje og avsløring av statshemmeligheter etter å ha vært medforfatter til en Bellona-rapport om den radioaktive sikkerheten i Russlands nordflåte. Han ble arrestert i februar 1996 og satt fengslet i vel 10 måneder før han ble løslatt i desember 1996. Han ble frikjent for alle anklager av St. Petersburg byrett i desember 1999. Kjennelsen ble opprettholdt av Høyesteretts kollegium for straffesaker i april 2000, og endelig stadfestet av Høyesteretts Presidium i september 2000.


I kjølvannet av frifinnelsen har Nikitin vunnet flere rettssaker. I juni 2000 vant han mot Russlands tidligere atomenergiminister, Jevgenij Adamov, etter at denne uttalte at Nikitins virksomhet hadde påført Russlands sikkerhet «kolossal skade». I november vant han mot en TV-stasjon i St. Petersburg som hevdet at Nikitin var ansvarlig for NATOs bombing av det tidligere Jugoslavia. Mens begge de nevnte avgjørelsene er rettskraftige, er det foreløpig uklart om Tsjas Pik vil anke.