Nyheter

Normalverdier av radioaktivitet i fisk fra Barentshavet

Publiseringsdato: 9. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Prøver tatt av fisk fanget i Barentshavet nær stedet ubåten K-159 gikk ned, viser helt normale strålingsverdier.

K-159:

På oppdrag fra Bellona ble fangst tatt av Norwegian Seafood analysert hos Næringsmiddelstilsynet i Salten, for å finne ut om eventuell ståling fra K-159 hadde påvirket fisken. Prøveresultatene viser et Bequerell-innhold i fisken på 0,20 Bq/kg i fisk som ble fanget 29.08., døgnet før K-159 sank, og 0,23 Bq/kg i fisk fanget 30.08. Dette er normalverdier for fisk i dette området.


–Endringen er ubetydelig, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona. Mellom 0,2 og 0,25 Bq/kg er regnet som helt trygt. Han understreker at først når verdiene går over 1 Bq/kg er det grunn til å bekymre seg.


Prøvene ble tatt av fisk fanget i området Honningsvåg-Slettnes-Sleppen, og det er tatt prøver både av torsk og sei. Bellona har bestilt ytterligere en analyse av fisk fanget i området. Denne blir klare senere i uken.


–Det er gledelig at analysene viser normale verdier, men dette betyr likevel ikke at vi kan avskrive all fare for radioaktive utslipp fra K-159, sier Bøhmer.


Bellona bestillte prøvetaking i av fisk fra dette området samme dag som K-159 gikk ned, mens Statens Stålevern ventet helt til torsdag 04.09. med å sette i gang sin prøvetaking.