Nyheter

Ber utenriksministeren ta avstand fra russisk NGO-lov

Publiseringsdato: 24. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona og Den norske Helsingforskomité skriver i brevet at de er svært bekymret over det de anser som et angrep på organisasjonsfriheten i Russland.

Den nye loven medfører blant annet at alle ikke-statlige organisasjoner (NGOer) i Russland må registrere seg hos russiske myndigheter. Myndighetene kan, med den nye lovgivningen, nekte å registrere organisasjoner som ikke oppfyller en lang rekke nye kriterier. Dersom en organisasjon ikke er registrert risikerer den å miste retten til å motta økonomisk støtte fra utlandet.

Organisasjonene ber om at norske myndigheter gir uttrykk for sin støtte til arbeidet som gjøres av det sivile samfunn i Russland, og at de tar avstand fra den foreslåtte loven.