Nyheter

Ber utenriksministeren ta avstand fra russisk NGO-lov

Publiseringsdato: 24. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

I et brev til Utenriksdepartementet ber Bellona og Den norske Helsingforskomité utenriksminister Jonas Gahr Støre om å ta avstand fra forslaget til ny russisk NGO-lov. Loven, som medfører strenge restriksjoner på NGOers arbeid i Russland, fikk stort flertall under gårsdagens avstemningen i den russiske Dumaen.

Bellona og Den norske Helsingforskomité skriver i brevet at de er svært bekymret over det de anser som et angrep på organisasjonsfriheten i Russland.

Den nye loven medfører blant annet at alle ikke-statlige organisasjoner (NGOer) i Russland må registrere seg hos russiske myndigheter. Myndighetene kan, med den nye lovgivningen, nekte å registrere organisasjoner som ikke oppfyller en lang rekke nye kriterier. Dersom en organisasjon ikke er registrert risikerer den å miste retten til å motta økonomisk støtte fra utlandet.

Organisasjonene ber om at norske myndigheter gir uttrykk for sin støtte til arbeidet som gjøres av det sivile samfunn i Russland, og at de tar avstand fra den foreslåtte loven.