Nyheter

Storbritannia tror på AMEC-samarbeid

Publiseringsdato: 25. januar, 2006

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: 6884

AMEC-representantene gjorde det imidlertid også klart at dersom noen av medlemslandene ønsket å avslutte sine arbeidsoppgaver i programmet, så ville Storbritannia overta disse oppgavene og gjennomføre dem selv. Britiske representanter understreket også at de ville ønske nye land velkommen til AMEC-paraplyen, og sa at land som Canada og Sverige hadde uttrykt interesse for å samarbeide med Storbritannia.

frontpageingressimage_newexp.jpg

og konsekvensutredninger på miljø, har ført til store vanskeligheter for våre partnere. Storbritannia har ikke spillerom for å forandre på disse prinsippene, og man må komme frem til et alternativt rammeverk for samarbeid dersom den britiske støtten skal kunne fortsette. Det understrekes at den britiske metoden for prosjektledelse er tilnærmet identisk med andre land som støtter G8-initiativet ”Global Partnership.”