Nyheter

Kalinin Atomkraftverk

Kalinin atomkraftverk utenfor Moskva

Publiseringsdato: 29. mars, 2006

Kalinin Atomkraftverk nord for Moskva har tre reaktorer av typen VVER-1000 i drift. Miljøkrav har medført en stopp i byggingen av en fjerde reaktor.

Atomkraftverket ligger ved byen Udomlja i Tverskaja Oblast i Volga-regionen, 330 km nord for Moskva. Atomkraftverket produserte i 2004 15,1 TWh elektrisitet.

Reaktorer
De tre VVER-1000 reaktorene ved anlegget er alle av tredje generasjons vannkjølte reaktorer. Kalinin en ble satt i drift i 1984, Kalinin to i 1986 og Kalinin tre i 2004. Planene om en fjerde reaktor ved atomkraftverket ble foreløpig skrinlagt i 1992, etter at økologikomiteen i Tver Oblast nedla forbud mot konstruksjonen. Det er planer om iverksette Kalinin fire i 2010.

Reaktorkjernen er 3,5 meter høy og har en diameter på 3,16 meter. Hver reaktor har 163 brenselselementer med en anrikning på 3,3 til 4,4 prosent 235U. Til hver av reaktorene er det en turbin. Den første reaktorene ved Kalinin Atomkraftverk ble startet i mai 1984, mens reaktor nummer to ble startet i desember 1986.

Vestlig sikkerhetshjelp
De to selskapene Siemens (Tyskland) og Framatom (Frankrike) samarbeider med Kalinin Atomkraftverk om leveranser og installering av ulike typer sikkerhetsutstyr. EU har også gitt generell støtte til sikkerhets studier av russiske VVER-1000 reaktorer.

bodytextimage_Kalinin-kart.jpg

Uhell og sikkerhetsproblemer
I perioden 1990 til 1994 ble det rapportert over 120 hendelser ved Kalinin Atomkraftverk som regnes som en sikkerhetsrisiko. Det russiske atomtilsynet, GAN, registrerte i 1994 hele å alvorlige hendelser ved de to reaktorene. På bakgrunn av dette påla de atomkraftverket å kun operere reaktorene med 90 prosent effekt. Hoved­problemene var at når reaktorene ble kjørt med full effekt oppsto det sprekker i brenselselementene, samt problemer med kontrollstavene i reaktorene.

Grunnvann til kjøling av ny reaktor
Kjølevannet til de to reaktorene som i dag er i drift kommer fra en nærliggende innsjø. Den fjerde reaktoren skal benytte kjølevann fra grunnvannet. Miljøkomiteen i Tver Oblast frykter at grunnvannet vil bli kontaminert hvis den tredje reaktoren skal benytte dette til kjølevann. Årsaken til at ledelsen ved atomkraftverket planlegger å benytte grunnvannet er at innsjøen som benyttes som forsyner dagens reaktorer med kjølevann er for liten.

Atomavfall
De brukte brenselselementene fra reaktorene lagres i to vannbassenger ved reaktorhallene. Dette er et mellomlager i påvente av transport til det russiske sentral-lageret for VVER-1000 brensel ved RT-2 i Zheleznogorsk (tidligere Krasnojarsk-26) i Sibir. Her blir brenselet lagret i påvente av eventuell reprosessering.

I 1990 ble et anlegg for behandling av flytende radioaktivt avfall tatt i bruk ved atomkraftverket. Anlegget prosesserer det flytende avfallet slik at det blir i fast form og lettere å håndtere.