Nyheter

Smolensk Atomkraftverk

Smolensk atomkraftverk

Publiseringsdato: 29. mars, 2006

Smolensk Atomkraftverk har tre reaktorer av typen RBMK-1000 i drift. Reaktorene er av samme konstruksjon som ved Tsjernobyl-kraftverket. Atomkraftverket leverer både strøm og fjernvarme.

De 4.500 arbeiderne ved Smolensk Atomkraftverk bor i byen Desnogorsk, to kilometer fra selve kraftverket i Smolenskaja Oblast, 350 km sørvest for Moskva. Atomkraftverket henter kjølevann fra Desna-elven. I 2004 produserte atomkraftverket 18,2 TWh elektrisitet.

Reaktorer
Atomkraftverket har to annengenerasjons, og en tredjegenerasjons RBMK reaktorer. Den første reaktorene ble tatt i bruk i september 1982, Smolensk 2 ble startet i mai 1985, mens Smolensk 3. tre ble startet i juni 1990. Det er planer om å bygge en fjerde reaktor, en trykkvannskjølt reaktor av typen VVER-1500 innen 2013.

RBMK er en forkortelse for Reaktor bolshoj moshchnostij kanalnij (høy-effekts kanalreaktor). De regnes som de mest usikre i verden, både på grunn av tekniske svakheter, og fordi grafitten i reaktorkjernen er brennbar.

Reaktorene er syv meter høye og har en diameter på 11,8 meter. Hver reaktor har 1661 brenselselementer med en anrikning på 2,4 prosent 235U. Til hver reaktor er det to turbiner og to turbogeneratorer med en elektrisk effekt på 500 MW. Reaktorene er av samme type som de som ble benyttet til produksjon av plutonium til atomvåpen i Sovjetunionen. I tilknytning til reaktor nummer to er det en reaktorsimulator for trening av operatørene.

bodytextimage_Smolensk-kart.jpg

I 1993 foretok IAEA en sikkerhetsanalyse av Smolensk Atomkraftverk som medførte en rekke forslag til sikkerhetsforbedringer. Bare et fåtall av disse anbefalingene er fulgt opp.

Arbeidskonflikter og økonomiske problemer
Som ved de fleste andre atomkraftverk i Russland var det også ved Smolensk store økonomiske problemer som resulterte i flere arbeidskonflikter på 1990-tallet. I hele perioden fra 1994 til 1996 var lønnsutbetalingene svært uregelmessige.

De økonomiske problemene har også rammet selve driften av atomkraftverket. I 1995 ble reaktorene kjørt for halv effekt på grunn av at det ikke var penger til å kjøpe nytt atombrensel. Også normalt vedlikehold ble forsømt fordi det ikke var penger til innkjøp av reservedeler.

Lager for brukt brensel
Det første basseng lageret for brukte brenselselementer fra reaktorene var forholdsvis lite og ble raskt fylt opp. Et nytt lager ble tatt i bruk i desember 1995. Dette lageret har en kapasitet på 13.650 brukte brensels­elementer og har en forventet levetid på 30 år. Etter dette er det forventet at Russland bygger et sentrallager for brukt brensel fra RBMK-reaktorer.