Nyheter

Transport av russisk olje fra Barentsregionen

Publiseringsdato: 27. mars, 2006

Olje fra Russland transporteres i rørledning, på tog og i små og store oljetankere. Omlasting skjer på oljeterminaler på land og til havs. Før 2002 var det nesten ikke russisk oljetransport langs norskekysten, i 2010 forventer man minst 50 millioner tonn årlig

Det meste av oljetransporten i Russland foregår i rørledning og per jernbane. Bare Oktoberlinjen, toget mellom Moskva og Murmansk, via St.Petersburg og Karelen, transporterer for eksempel årlig 100 millioner tonn olje. Jernbane brukes til innenriks transport. Eksport foregår per rørledning eller ved tankskip.

Det er tre muligheter for transport sjøveien fra den europeiske delen av Russland til Europa og USA. En rute er gjennom Svartehavet til Middelhavet. En annen rute er gjennom Finskebukta og Østersjøen. Det tredje alternativet er gjennom Barentshavet, langs kysten av Russland og Norge. Det er kun ruten fra Barentshavet som har mulighet for en storstilt kapasitetsøkning.

I 2002 ble fire millioner tonn russisk olje fraktet i tankskip langs Nord-Norge. Oljetransporten økte til åtte millioner tonn olje i 2003 og tolv millioner tonn i 2004. I 2005 derimot, ble det bare transportert 9,5 millioner tonn russisk olje gjennom norsk farvann. Selv om det var en nedgang i 2005 venter man forventer en stabil økning i russisk oljetransport langs norskekysten. Norske myndigheter anslår at innen 2015 kan 50-150 millioner tonn russisk olje årlig bli transportert langs kysten av Norge. Tallet avhenger av om det blir bygget oljerørledning til Barentshavet eller ikke.

Åpner den nordlige sjørute
Russland har også planer om petroleumsvirksomhet i Arktis, og om å åpne den nordlige sjørute for transport. Dette vil øke transport langs norskekysten merkbart.

Utskipningshavner og oljeterminaler i Barentsregionen er som følger: Tiksi, Ob bay , Kolugev, Indiga, Arkhangelsk, Privodino, Vitino Onega Bay, Varandey og Murmansk. Oljeterminaler i Dickson, Prirazlomnoe, Indiga og Severodvinsk er under planlegging. Indiga vil være største utskipningshavn i 2010. I tillegg foregår det offshore omlasting i Murmansk-fjorden. Murmansk-fjorden er den eneste av disse fjordene som er isfri om vinteren. Transporten foregår stort sett med mindre tankskip i russisk farvann. I Murmanskområdet blir oljen lastet om på supertonnere som går i internasjonalt farvann.

Det er tre offshoreterminaler i Murmanskfjorden. Belokamenka, en supertonner på 360.000 tonn, er den største av disse. Belokamenka alene har en kapasitet på fem millioner tonn olje i året Tankbåtene som trafikkerer norskekysten er stort sett moderne supertankere som er under ti år gamle. De fleste har dobbelt skrog, noen har også isforsterket skrog.

Oljerørledning
Alle oljerørledninger i Russland er eid av det statlige selskapet Transneft. Private oljeselskaper har ved flere anledninger gjort fremstøt for privat eierskap av rørledninger i Russland, men foreløpig er det liten politisk vilje til dette. Det finnes ulike planer for bygging av oljerørledning til Barentshavet, men per 2006 er disse planene kun på tegnebrettet.

Det russiske transportministeriet forventer å eksportere om lag 600 millioner tonn olje i 2010. Det er usikkert hvor mye av dette vil gå sjøveien og vhor mye av oljen som vil bli skipet ut fra Barentshavet.

Kilder:

Tall er fra Oil transport from the Russian part of the Barents Region. (Svanhovd miljøsenter januar 2005 og Forsvars og Fiskeridepartementet.)

Strategy of transport development in the Russian Federation for the period until 2010. (Det russiske Transportministeriet 2004).

Transneft.ru