Nyheter

Novovoronets Atomkraftverk

Kart. Novovoronets atomkraftverk

Publiseringsdato: 3. april, 2006

Novovoronets Atomkraftverk var Russlands første atomkraftverk med trykkvannsreaktorer. For tiden er det tre reaktorer i drift, to VVER-440 og en VVER-1000.

Atomkraftverket ligger ved byen Novovoronets i Voronets-regionen, i sør-Russland mot grensen til Ukraina. Atomkraftverket var det første i Russland som tok i bruk trykkvannsreaktorer til stømproduksjon i 1964.

Atomkraftverket leverer all strøm til Voronets-regionen, og halvparten av all varme til den lokale byen Novovoronets. I 2004 produserte atomkraftvrket 9,3 TWt med strøm.

Reaktorer
De to eldste reaktorene ved kraftverket av typen VVER-440/210 og 440/365 og ble stengt ned i henholdsvis 1984 og 1990.

Reaktor nr. tre og fire er av typen VVER-440/179 (1. generasjons trykkvannsreaktorer) og ble startet opp i henholdsvis desember 1971 og desember 1972. Reaktor nummer fem er tredjegenerasjons trykkvannsreaktor av typen VVER-1000/187. Denne ble startet opp i mai 1980.

De to eldste reaktorene (reaktor 3 og 4) ved atomkraftverket blir av internasjonale eksperter betegnet som så usikre at det ikke vil lønne seg å oppgradere dem. Disse bør derfor stenges. De mangler både sikkerhetsinneslutning rundt reaktorkjernen og tilstrekkelig nødkjølesystem. I tillegg er det store mangler ved kontrollsystemene, brannsikkerheten og kontrollromsteknologien. I 2004 fikk disse to reaktorene forlenget sin levetid med 15 år, fra 30 til 45 år.

Uhell og sikkerhetsproblemer
I 1992 ble det rapportert til IAEA om sju uhell som utgjorde en sikkerhetsrisiko. I 1994 meldte det russiske atomtilsynet Gosatomnadzor om 27 hendelser ved Novovoronets Atomkraftverk som ble betegnet som alvorlige. Det var hovedsakelig menneskelig svikt og feil ved utstyr som var årsaken til disse uhellene. Novovoronets Atomkraftverk ligger like ved et militært skytefelt.
Den 10. mars 1995 eksploderte en rakett som var ute av kontroll ved en landsby, bare fire kilometer fra atomkraftverket. I juli 1996 ble det oppdaget to udetonerte bomber i en kanal like ved atomkraftverket.

Vestlig sikkerhetshjelp
Sammen med Leningrad Atomkraftverk er Novovoronets det atomkraftverket i Russland som har fått mest økonomisk støtte til sikkerhetsforbedringer i Russland. Betydelige midler er overført fra EBRD atomsikkerhetsfond for Øst-Europa. En japansk reaktorsimulator ble tatt i bruk i juli 1996. Andre vestlige atomselskaper som har utført sikkerhets­forbedringer ved Novovoronets Atomkraftverk er AEA Technology, Siemens, EdF og Enac. Novovoronets samarbeider også med atomkraft­verkene Gundremmingen i Tyskland, Penly i Frankrike og de to amerikanske Diablo Canyon og Vermont Yankee.

Økonomiske problemer

På grunn av at kjøperne av strøm fra atomkraftverket ikke kunne betale for seg, oppsto det en alvorlig økonomisk krise i februar 1994. Reaktoroperatørene fikk ikke utbetalt lønn på flere måneder. Ledelsen ved verket advarte mot at de ville stenge reaktorene på grunn av at de ikke hadde råd til å utføre vedlikehold, eller å kjøpe nytt atombrensel. En del av atomkraftverkets utestående ble betalt, men problemene fortsatte i både 1995 og 1996. I juni 1996 truet arbeiderne med streik etter at lønningene igjen var flere måneder forsinket. Atomkraftverket hadde da utestående 350 milliarder rubel.

Lager for brukt brensel
Brukte brenselselementer fra reaktorene lagres midlertidig i vannbassenger ved atomkraftverket i påvente av transport til reprosesseringsanlegg. Brenselet fra VVER-440 reaktorene transporteres til RT-1 i Majak, mens brenselet fra VVER-1000 reaktoren transporteres til et lager ved det halvferdige reprosesseringsanlegget RT-2 i Zjeleznogorsk (tidligere Krasnojarsk-26) i Sibir.