Nyheter

Vil kutte i atomopprydding

Publiseringsdato: 20. september, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Norge bør trappe ned sine bidrag til atomopprydding i Russland. Det foreslås i en ny rapport fra Utenriksdepartementet. Bellona mener forslaget er hårreisende uansvarlig.

– Ingen kan ta dette forslaget seriøst. Vi har jo bare så vidt begynt å rydde opp! Atomopprydding er noe vi må jobbe med kontinuerlig og langt inn i framtida. Det radioaktive avfallet må sikres i lang tid framover, sier Nils Bøhmer, leder av Russlandsavdelingen i Bellona.

Penger til petroleum

Rapporten ”Barents 2020”, skrevet av tidligere Statoil-sjef Arve Johnsen på oppdrag fra utenriksminister Gahr Støre, ble offentliggjort på en pressekonferanse fredag. Mens utenriksministeren har støttet rapporten har Bellona på sin side reagert sterkt på at den nesten bare handler om petroleumsutvikling, og ikke trekker fram miljøhensyn.

Rapporten trosser også Soria Moria-erklæringens løfter om å fortsette oppryddingen i de atomforurensede områdende nær norskegrensa.

Oljemann Johnsen foreslår at Norge skal opprette et fond for nordområdene og at dette fondet skal få 650 millioner kroner årlig, delvis fra staten, delvis fra private aktører. Staten kan hente mye av pengene fra den norske planen for atomopprydding i nordområdene, mener Johnsen.

Farlig avfall nær Norge

Ifølge Johnsen er det framtidsrettet å kutte i atomoppryddingen: ”På den måten kan man endre fokus i norsk nordområdepolitikk fra opprydding av fortidens atomavfall mot framtidens utfordringer og muligheter”. Bellona mener at dette er en hårreisende uansvarlig tankegang:

– Atomavfall er et problem vi har i dag og i overskuelig framtid. Det hører på ingen måte fortida til. Det radioaktive avfallet må tas vare på i flere tusen år, sier Bøhmer.

Verdens verste radioaktive søppelfylling ligger i Andrejeva-bukta, bare noen mil fra Norge. Bøhmer forteller at det er ekstremt viktig å delta i oppryddingen i dette området. I løpet av de neste ti årene blir det tatt viktige avgjørelser som for eksempel hvordan vi skal lagre radioaktive brenselstaver fra utrangerte atomubåter.

Stygg signaleffekt

Bellonas Bøhmer peker på at Norge sender ut dårlige signaler hvis vi trekker oss ut av opprydningsarbeidet:

– Hvorfor skal Russland bevilge tid og penger på dette hvis ikke Norge gjør det? Avfallet ligger mye nærmere Kirkenes enn Moskva, for å si det slik.

– Dessuten er det slik i dette opprydningsarbeidet at den som betaler bestemmer. Hvis vi ønsker å ta et ansvar for disse nærområdene våre, og delta i oppryddingen, må vi også være med på å betale, sier Bøhmer.