Nyheter

– Russland ikke lenger et demokrati

Bellona's Alexander Nikitin speaks on the ramifications of Russia's new NGO law and the deterioration of Russian Democracy last Friday in Oslo.
Nils Boehmer/Bellona

Publiseringsdato: 6. oktober, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellonas Alexander Nikitin er dypt bekymret for Russlands fremtid, og mener demokratiets dager er talte i landet. – Russland er ikke lenger et demokrati, sa Nikitin da han talte under Bellona-seminaret ”Russland og det sivile samfunn” i dag.

Seminaret inngikk som en del av Bellonas seminarrekke ”Russland i dag”, der også forsker Pål Skedsmo fra Fridtjof Nansen Instituttet holdt innlegg.

Autoritært regime
Nikitin leder i dag Bellonas St. Petersburg-kontor, og opplever at ytringsfrihet og demokratiske rettigheter har fått svært alvorlige innskrenkningene i dagens Russland. I april 2006 innførte landet en ny lov som skal regulere organisasjonene og det sivile samfunn. Den nye NGO-loven er svært kontroversiell, og blir av mange betraktet som demokratisk tilbakesteg for Russland. For Bellona og mange andre miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner har den nye loven medført stadig vanskeligere arbeidsforhold.

Nikitin sa i sitt innlegg at det stadig blir vanskeligere for frivillige organisasjoner å arbeide i landet, og at han er redd for at demokratiets dager er talte. Som eksempler på dette nevnte han blant annet at det ikke finnes et uavhengig rettssystem eller et uavhengig parlament, ingen politisk ytringsfrihet, at bruk av lovverket er selektivt og politisk motivert og at det er utstrakt korrupsjon på alle nivåer. – Russland er i dag kun et falskt demokrati. Det er i praksis et autoritært regime hvor innbyggerne mangler grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Russland er på vei til å bli totalitært, sa han.

Forsker Pål Skedsmo var is stor grad enig med Nikitin. Han mener det sivile samfunn lite utviklet i Russland, og forholdene for organisasjonene er vanskelig. – Den nye loven er et ønske om mer kontroll fra myndighetenes side, sa Skedsmo, som likevel mener det finnes små tegn som grunn til forsiktig optimisme. – Det er tegn til større åpenhet og mer samarbeid mellom organisasjonene. Tillit bygges, men tålmodighet er viktig, avsluttet Skedsmo.

Les videre på vår engelske side ved å klikke på linken til høyre: