Nyheter

Nordområdene

Isbjørn
(Foto: Thomas Nilsen/Bellona)

Publiseringsdato: 11. desember, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den rødgrønne regjeringen har lansert nordområdene som et av sine viktigste satsingsområder. Fredag 1. desember la regjeringen fram sin nordområdestrategi, som Bellona har en rekke kritiske kommentarer til.

Olje og gass får mye oppmerksomhet i regjeringens nordområdestrategi, men hensynet til natur og miljø blir avspist med fine ord. Spesielt klimaproblemene får skuffende liten plass i nordområdestrategien. Regjeringen legger heller vekt på utbygging av ny forurensende petroleumsvirksomhet enn reduksjon av den eksisterende forurensningen.

Nordområdestrategien er preget av svulstige beretninger om nordområdene og Norges rolle, men de konkrete tiltakene om er det ikke mange av. For eksempel er atomutfordringen i vårt naboland knapt nevnt, langt mindre er det satt konkrete mål vår Norges videre innsats.

Bellona er også kritisk til at regjeringen ikke ser ut til å ta hensyn til den demokratiske tilbakegangen i Russland. Det er skremmende at regjeringen i sin tilnærming til strategiske og nasjonale interesser i nordområdene er så snever at tiltak for å bygge demokrati og utvikle det sivile samfunn holdes utenfor i frykt for hva Russlands reaksjon vil være.

I boksen "Relaterte nyheter" finner du artikler Bellona har publisert om våre reaksjoner på regjeringens nordområdestrategi.