Nyheter

Offentlig høringsrunde om nytt atomkraftverk i St. Petersburg

Publiseringsdato: 1. desember, 2006

Allerede i januar neste år vil myndighetene i St. Petersburg legge planene om et nytt atomkraftverk ut til offentlig høring.

Avgjørelsen om å bygge det nye anlegget, som skal ligge i byens umiddelbare nærhet, er allerede så godt som spikret. Dette til tross for at det ikke foreligger noen planer om å legge ned det eksisterende Leningrad Atomkraftverk.

Les videre på engelsk til høyre på siden