Nyheter

Atomutfordringer i Nordvest Russland

Publiseringsdato: 13. april, 2007

Russland er et land med store miljøutfordringer og med en rekke demokratiske svakheter. Mange av utfordringene finner vi i områder nær norskegrensen.

I Nordvest-Russland er det store mengder radioaktivt avfall, brukt atombrensel og utrangerte atomubåter fra den kalde krigens dager. I tillegg finnes det et atomkraftverk i området, samt at rundt 20 atomubåter og seks atomisbrytere opererer i Barentshavet.

Atomavfall fra Nordflåten
Rundt fem mil fra den norsk-russiske grensen ligger Andreevabukten, hovedlagret for høyaktivt brukt atombrensel fra den russiske Nordflåten. Her ligger det atombrensel fra 90 ubåtreaktorer lagret i falleferdige og overfylte betongtanker, konstruert for lavradioaktivt avfall. Betongtankene ble tatt i bruk som en kriseløsning for mer enn 20 år siden, men på grunn av problemer med å transportere bort brenselet har lageret blitt så å si permanent.
Mange av de utrangerte atomubåtene ligger fremdeles og flyter ved ulike marinebaser langs Kola-kysten. Russerne holder informasjonen om disse tett til brystet, men forliset av den utrangerte atomubåten K-159 i august 2003 ga omverdenen et innblikk i hvor alvorlig situasjonen er.

Midlertidig lager på Kola
Det russiske forslaget til løsning på den utfordringen det brukte atombrenselet representerer, er å sende det til reprossesering i Majak i Sibir. Området rundt Majak-anlegget regnes av flere eksperter som det mest radioaktivt forurensede området i verden, og det kreves store ressurser for å rydde opp i området. Likevel fortsetter behandlingen av atombrensel ved anlegget. Ledelsen ved Majak er under etterforskning for miljøkriminalitet som følge av utslipp av radioaktivitet fra anlegget. Bellonas forslag til løsning på utfordringene med det brukte atombrenselet på Kola er å bygge et sentralt, midlertidig lager i regionen. Dette lageret må kunne være en trygg lagringsplass for det brukte atombrenselet og annet radioaktivt avfall i de neste 50 årene, slik at Russland får tid til å utvikle sine egne, mer endelige løsninger

Atomkraftverk
Sammenliknet med vestlige atomkraftverk har de russiske atomkraftverkene en lavere sikkerhetsstandard. Til sammen har landet ni atomkraftverk i drift. Tre av disse benytter samme type reaktorer som atomkraftverket i Tsjernobyl brukte før ulykken i 1986.

Et av de farlige atomkraftverkene i Russland, Kola Atomkraftverk, ligger mindre enn 40 mil fra norskegrensa. Atomkraftverket har fire reaktorer i drift. Den første reaktoren ble satt i drift i 1973 og er av typen VVER-440/230. Reaktoren er bygget for å fungere i 30 år, og skulle dermed stenges ned i løpet av 2003 – dette er nå utsatt og russiske myndigheter vil ikke stenge anlegget før tidligst 2013.

Like ved St. Petersburg ligger Leningrad atomkraftverk, som har fire reaktorer av typen RBMK-1000 i drift. Atomkraftverket ligger i den lukkede byen Sosnovy Bor, 80 kilometer vest for St. Petersburg. Leningrad Atomkraftverk var det første i Sovjetunionen som tok i bruk sivile RBMK-reaktorer (Tsjernobyl-typen).