Nyheter

Utfordrer Russland

Vindmølle
Blair-regjeringen har som mål at 10 prosent av landets el-produksjon skal komme fra forbybar energi innen 2010.

Publiseringsdato: 26. september, 2007

Les om rapporten og Bellonas meninger om fornybar energi på Kola-halvøya på våre engelske nettsider.

Bellona arrangerte et seminar i forbindelse med at rapporten ble lagt fram.