Nyheter

Ingen gledens dag for Barentshavet

Arktis

Publiseringsdato: 25. oktober, 2007

I dag ble det kjent at StatoilHydro får delta i utbyggingen av Shtokmanfeltet i den russiske delen av Barentshavet. – Dette er ingen gledens dag for Barentshavet og nordområdene, sier Bellonas Kristin Jørgensen.

– Norsk deltakelse på Shtokmanfeltet garanterer ikke høyere miljøstandarder, sier Kristin Jørgensen, russlandsrådgiver i miljøstiftelsen Bellona.

– Gazprom har 51 prosent av aksjene, og vil være storebror i samarbeidet. Russiske lover og regler vil være bestemmende for utbyggingen, ikke norske, sier hun.

Sårbart

Økosystemet i Barentshavet er sårbart, og utbyggingen av Shtokman betyr ytterligere belastning på Barentshavet. Shtokmanfeltet ligger langt til havs og er vanskelig tilgjengelig. Utbyggingen medfører stor risiko og vil kunne gi store konsekvenser for liv i og rundt havet.

Været i Barentshavet er blant de mest ustabile i verden. Snø, is, kulde og bølgehøyder vil gi store utfordringer og enorm miljørisiko. Shtokmanutbyggingen fordrer også en gigantisk utbygging av infrastruktur. Ilandføringsanlegg og transport av gassen i rør til Vyborg nord for St.Petersburg vil føre til store inngrep i naturen.

Det er forbundet stor risiko rundt investeringer i Russland, det har blant annet Telenor fått merke den siste tiden. Gazprom er et av verdens største selskaper med eierandeler i alt fra bank til aviser. Kreml har brukt Gazprom aktivt i oppkjøp av brysomme institusjoner, og i renasjonaliseringen av industri i landet. Energi og politikk går hånd i hånd i Russland.

Store utslipp

Shtokmanfeltet inneholder rundt 3200 milliarder standard kubikkmeter naturgass. Dette tilsvarer nærmere 6 milliarder tonn CO2, dvs mer enn en fjerdedel av årlige globale CO2-utslipp

– Russisk olje og gassindustri er ekstremt lukket, sier Kristin Jørgensen.

– Befolkningen har lite muligheter til påvirkning av beslutningsprosesser, og lite innsikt i avtaler industrien inngår. Og etter at offentlige høringer i forbindelse med utbygginger ble fjernet fra russisk lov har befolkningen ingen muligheter til innsyn eller påvirkning av beslutninger innenfor olje og gass industrien.

– Det er også en veldig korrupsjonsutsatt bransje, sier Kristin Jørgensen. Hun er ikke i tvil om at utfordringene vil stå i kø for StatoilHydro. Både Shell, Total og Hydro har tidligere hatt konflikter med russiske myndigheter om petroleumsfelt i Russland, disse konfliktene har ikke blitt løst i de vestlige selskapenes favør.