Nyheter

Stort potensial for fornybar på Kola

Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 22. oktober, 2007

Skrevet av: Michele Hege Grønbech

Oversatt av: Ola Innset

I sin nye rapport avdekker Bellona et enormt potensial for fornybar energi på Kolahalvøya. Spesielt vindkraftressursene er blant de største i Europa. Nå anbefaler Bellona at gammel atomkraft byttes ut med fornybar energi.

Bellona arrangerer seminaret ”Renewable Energy on the Kola Peninsula: Possibilities and Perspectives” i sine lokaler på Grünerløkka i Oslo i dag.

Rapporten ”Prospects for Development of Non-traditional and Renewable Energy on the Kola Peninsula” er bestilt av Bellona og utført av Kola Science Scentre. Den blir presentert på seminaret. Representanter for Kola Science Centre, Murmansk Oblast, Bellona Murmansk og Norsk Vind Energi AS vil holde foredrag.

Kolahalvøya er en region med store fornybare energiressurser som kan utnyttes som et avfalls- og utslippsfritt alternativ til atomkraft og fossile energikilder. Bellona har jobbet med atomsikkerhet i nordvest-Russland siden 1986, og i 2006 ba de Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences om å undersøke de fornybare ressursene nærmere. Studiene viser at regionen har et stort potensial for vind- og vannkraft. Blant annet er vindressursene på enorme 360 TWh årlig.

Fylkesmyndighetene i Murmansk har igangsatt arbeid for å ta i bruk regionens energiressurser. Tidligere i år lovet guvernøren at vindkraft skulle utgjøre 20 prosent av kraftforbruket i 2020.

Fylkeskomiteen for naturressurser og miljøvern etablerte en arbeidsgruppe for fornybar energi i marsj 2007. Arbeidsgruppen har representanter både fra administrasjonen, Kola Science Centre, Bellona Murmansk, og andre miljøvernorganisasjoner. De tar for seg hindrene som ligger i veien for utviklingen av fornybare energiressurser, og skal lage et regionalt program for implementering av fornybar energi. 400.000 rubler er satt av til formålet i år, og den samme summen for neste år.