Nyheter

Mer atomkraft på grunn av Shtokman

Publiseringsdato: 23. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Russland skal ha planer om å bruke atomkraft til utbygging og drift av Shtokman-feltet. Bellona ber nå norske myndigheter om å gjøre det klart for Russland at slike planer er uakseptable.

Russiske Gazprom vil antakelig bruke atomkraft til utbygging og drift av gassfeltet Shtokman i Barentshavet. Ifølge Teknisk Ukeblad bekrefter russiske kilder at det er aktuelt med både flytende atomkraftverk og atomkraft fra Kola-halvøya i Nordvest-Russland.

Bellona har i dag sendt et brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre og bedt ham ta opp spørsmålet med russiske myndigheter for å få bekreftet hvorvidt planene om atomkraft er reelle. I brevet ber Bellona også om at Støre understreker overfor Russland at atomkraft-planene er uakseptable for Norge.

Negativt for StatoilHydro

I Soria Moria-erklæringen gjorde den rødgrønne regjeringen det klart at den vil intensivere arbeidet med å få satt i gang en prosess for stenging av Kola atomkraftverk. Bellona mener at Shtokman-utbyggingen nå kan bli et hovedargument for å fortsette driften ved atomkraftverket, eventuelt også utvide driften.

StatoilHydro, som skal delta i utvinningen av gass på Shtokman, vil indirekte bli en pådriver for atomkraft i nordområdene. Bellona-leder Frederic Hauge reagerer sterkt på dette:

– Etter min mening er dette uhyre alvorlig. Det må være totalt uakseptabel både for StatoilHydro, og den norske stat som hovedeier, å være med på et slikt prosjekt, sier Hauge.

– Vi håper og ønsker at StatoilHydro ikke skal inn i atombransjen, legger han til.

Gammelt og usikkert

Atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, regner det som rimelig sikkert at driften av Shtokman-feltet vil være basert på atomenergi, siden all tungindustri i området får kraft fra atomkraftverket på Kola. Hvorvidt et flytende kraftverk kommer, og hvorvidt Shtokman-utbyggingen vil føre til nye atomreaktorer på Kola, er mer usikkert.

– I dag finnes det egentlig ikke nok tungindustri i området til å drive de fire eksisterende reaktorene på Kola. Et nytt behov for atomkraft på Shtokman vil bli et hovedargument for å fortsette driften av de gamle og relativt usikre reaktorene, sier Bøhmer.

– Disse reaktorene råtner nærmest på rot og følger ikke internasjonale regler for avfallshåndtering eller dekomisjonering, forteller han.

Fornybar energi

De russiske planene om å bygge en helt ny kraftverksblokk ved atomkraftverket på Kola kan ifølge den russiske ambassaden skyldes behovet for kraft til LNG-anlegget. Dette er et anlegg for ilandføring av gassen fra Shtokman-feltet til Kola-halvøya.

Bellona er en motstander av all atomkraft, på grunn av farene knyttet til lekkasjer, avfall og ulykker, samt mulighetene til produksjon av atomvåpen. Over lang tid har Bellona engasjert seg i atomspørsmål i Nordvest-Russland, for å styre utviklingen i retning av en mer miljøvennlig energiproduksjon.

I år la Bellona fram en rapport om potensialet for fornybar energi i Nordvest-Russland som viste at området er blant de beste i Europa for vindkraft.