Nyheter

Nytt nordisk-russisk forum for fornybar energi

(Foto: stock.xchng)

Publiseringsdato: 31. mars, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Under et Bellona-seminar om fornybar energi i Murmansk denne uka vil Bellona opprette ”Forum for fornybar energi i Nordvest-Russland”.

Forumet skal være en møteplass for dialog og samarbeid på tvers av grenser, og en pådriver for utvikling av fornybare energiressurser i Nordvest-Russland.

Alle aktører innen fornybar energi i Nordvest-Russland og Norden er velkomne i det nye forumet: energiselskaper og andre bedrifter, forskere, investorer, myndigheter og organisasjoner.

Bellona ønsker at forumet blir en arena for langsiktig samarbeid og utveksling av kunnskap, forskning og teknologi.

Seminar i Murmansk

1.-2. april 2008 arrangerer Bellona et seminar der det nye forumet vil bli opprettet. Seminaret arrangeres på Meridian Hotell i Murmansk, og har tittelen ”Development of Renewable Sources of Energy in Northwest Russia: Possibilities and Perspectives”.

Seminaret organiseres av Bellonas kontorer i Oslo og Murmansk. Selve forumet vil også bli drevet av begge kontorene.

Alternativ til atomkraft

Nina Lesikhina er prosjektkoordinator for energi i Bellona Murmansk. Hun mener at det i utgangspunktet ikke finnes noe som som forhindrer en omfattende bruk av fornybare energikilder:

– Å utvikle ren energi i dag er kun et spørsmål om politisk vilje. Vi er overbeviste om at fornybar energi kan og bør bli et alternativ til atomkraft og fossilt brensel i Nordvest-Russland, sier hun.

80 norske og utenlandske deltakere

15 foredragsholdere fra ulike bedrifter, forskningsinstitusjoner og myndigheter vil holde foredrag under seminaret. Per 28. mars har 80 deltakere meldt seg til seminaret, og av disse er rundt 50 russiske.

Følgende norske energiselskaper har bekreftet sin deltakelse: Varanger-Kraft, Norsk Vind Energi og NBT AS (vindkraft-utvikler).

Følgende russiske energiselskaper har bekreftet sin deltakelse: Mezen tidevanns-kraftverk, Kolenergo, TEKOS, TGK-1, A-Energy Group S.A. og ENECA.

I tillegg kommer representanter fra internasjonale finansieringsinstitusjoner som EBRD, Nordisk Ministerråd, og Heinrich Böll Foundation, samt miljøorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Miljøstiftelsen Bellona og Bellona Murmansk arrangerer seminaret med støtte fra Barentssekretariatet, Norges forskningsråd, Norges konsulat i Murmansk, Storbritannias konsulat i St. Petersburg, NBT AS, Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Ishavskraft, og Sør-Varanger kommune.

Bellona-rapport om potensialet for fornybar

Området rundt Murmansk i Nordvest-Russland er et av områdene i Russland hvor en overgang til rene energikilder er mest aktuelt i dag. Dette skyldes først og fremst at atomreaktorene ved Kola atomkraftverk er gamle, utdaterte og farlige – og samtidig at potensialet for vindkraft er spesielt stort i dette området.

I fjor ga Bellona ut rapporten ”Prospects for Development of Non-conventional and Renewable Energy on the Kola Peninsula”, som viste at vindkraftressursene på Kola-halvøya er blant de største i Europa. Rapporten ble utført av Kola vitenskapssenter på Bellonas bestilling. Den kan lastes ned her.

Bellona med i russisk arbeidsgruppe

I mars 2007, på initiativ fra Bellona og andre miljøorganisasjoner, opprettet de lokale myndigheter i Murmansk en arbeidsgruppe for å utarbeide et program for utvikling av fornybare energiressurser på Kola-halvøya.

Arbeidsgruppen består av ledere fra lokale myndigheter i Murmansk, forskere fra Kola vitenskapssenter (som er underlagt det russiske vitenskapsakademiet), og representanter fra næringsliv og miljøorganisasjoner, deriblant Nina Lesikhina fra Bellona.