Nyheter

Russland vil bruke atomkraft i arktiske strøk

Publiseringsdato: 13. november, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona-rapporten ”From Polar to Nuclear?” viser at Russland legger opp til omfattende bruk av både flytende og bunnfaste atomkraftverk til havs for å utvinne olje og gass i arktiske strøk.

– Dette er en så alvorlig sak at her må Norge gjøre det klart overfor Russland at det er helt uaktuelt å samarbeide om petroleumsvirksomhet i nord hvis det skal basere seg på atomkraft, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Atombasert utvinning

Rapporten ”From Polar to Nuclear?” ble overlevert til EU-parlamentet under en høring i går. Den viser at det foreligger planer om å bruke atomkraft til havs for en rekke olje- og gassfelt. Fordi havdybden kan bli opp til 400 meter, er det foreslått å bruke bunnfaste borerigger på havbunnen.

 

Disse skal drives med ulike atomkraftverk, både flytende og bunnfaste installasjoner med ulik kapasitet.

Atomdrevet Shtokman

Shtokman-feltet hvor StatoilHydro har en eierandel på 24 prosent, er et av feltene hvor det er blitt foreslått å bruke ulike atomkraftverk.

– Hvis disse planene blir en realitet, må StatoilHydro trekke seg fra Shtokman. Dersom de ikke gjør det, må regjeringen sørge for at selskapet trekker seg, sier Hauge.

Fordi feltet ligger 600 kilometer unna fastland og mer enn 350 meter under havoverflaten er både boring og ilandføring en enorm utfordring. En foreslått løsning har vært å plassere et atomkraftverk på havbunnen for å pumpe gassen inn til land.

Mangedobler risiko

Utvinning av olje og gass i arktiske områder er i seg selv svært risikofylt. Økosystemene i områdene er svært sårbare og utsatt for menneskelig påvirkning.

– Disse planene legger opp til massiv bruk av atomkraft i et av de mest sårbare områdene i verden. Risikoen for atomulykker og lekkasjer vil øke betraktelig, og vil også være en ny kilde til farlig atomavfall, sier Hauge.

De arktiske vær- og klimaforholdene er svært ugjestmilde og byr på bølgehøyder på 5 meter, vanntemperaturer på minus to grader og lufttemperaturer på minus femti på vinterstid. I en nødssituasjon vil redningsoperasjoner være komplisert, om ikke helt umulig.