Nyheter

Samlet miljøjurister i Moskva

(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 22. mars, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Jurister fra hele Russland kom for første gang sammen til et større seminar om miljøjuss på fredag, arrangert av Bellona. Bellona-advokat Nina Popravko sier mer samarbeid er avgjørende i en tid der russiske miljørettigheter er blitt betydelig svekket.

(BELLONA, MOSKVA): Bellonas kontor i St. Petersburg sto bak seminaret, som ble holdt i utkanten av Moskva, og samlet rundt 35 jurister og miljøvernere som jobber med juridiske miljøspørsmål.

Dagens situasjon i Russland byr på mange utfordringer for miljøjuristene: Miljølovgivningen er blitt svakere og dårligere enn den var på 90-tallet, rettighetene krymper, tilsynsordninger fungerer ikke og korrupsjon er utbredt.

bodytextimage_fellesbilde-20-mars-09.jpg Photo: (Foto: Bellona)

Oljerør gjennom byen

En av sakene Bellona-advokat Popravko for tida jobber med, er en oljeledning som går tvers gjennom St. Petersburg.

– Jeg prøver å få tak i en statlig konsekvensutredning som skal være gjort i forbindelse med denne oljeledningen, blant annet ved å bruke rettsstystemet, men det går heller dårlig, sier hun.

Popravko forteller at loven tidligere stilte krav om at miljøkonsekvensutredninger skulle gjennomføres av uavhengige eksperter, og ikke av myndighetene selv, som i dag.

Fungerer ikke

Ironisk nok er den russiske grunnloven en av få grunnlover i verden som gir innbyggerne rett til et rent miljø. Juristene som var samlet i Moskva på fredag kjente imidlertid ikke til noen eksempler på at det var mulig å vinne fram i rettssaker om miljø ved å vise til rettighetene i grunnloven.

Juristene diskuterte også problemene med at tilsynsordningen i miljøsaker ikke fungerer. Industriaktører som skal sjekkes får vite om de “hemmelige” tilsynsbesøkene i forkant, slik at de kan gjøre de nødvendige tilpasninger for å framstå renere og bedre den dagen de får besøk.

Utviklingen understrekes ved at miljøkomiteen i det russiske parlamentet nylig ble lagt ned.

I lomma på de rike

Etter Popravkos mening er det største problemet i dag at domstolene ikke er uavhengige.

– Domstolene er avhengige av kapitalen, av de som har penger. De sterke vinner nesten alltid, sier hun.

At miljølovgivningen har skrumpet og blitt dårligere de siste årene, har sammenheng med den sterke økonomiske veksten i Russland. Myndighetene har lagt til rette for næringslivet, de rike og mektige – på bekostning av miljøet og vanlige folk.

Vil kjempe

Til tross for overveldende problemer på området, har Bellona stor tro på mulighetene for å styrke russiske miljørettigheter igjen, for å ta vare på naturen og menneskers helse.

– Vi skal for eksempel jobbe for at høyesterett sørger for en omforent begrepsbruk, for i dag finnes mange ulike definisjoner på sentrale miljøbegrep og ulik rettspraksis, sier Popravko og legger til:

– Nå bør vi sammen kunne møte russiske lovmyndigheter, komme med konkrete endringsforslag og gjøre alt vi kan for å endre situasjonen til det bedre.

Historisk konferanse

Bellonas seminar er en del av en større russisk miljøkonferanse som blir arrangert denne helgen, fra 20. til 22. mars.

Konferansen er den første til å samle så mange organisasjoner innen russisk miljøbevegelse, og er av stor betydning for å styrke miljøarbeidet i landet.