Nyheter

Russland overrasker med klimautspill

Niels Bøhmer / Bellona

Publiseringsdato: 8. mai, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Et ferskt russisk dokument slår fast at klimaendringer vil påvirke Russland og at landet må reagere på utfordringene. De nye holdningene overrasker Bellona, ettersom Russland så langt har stått helt på sidelinja i klimakampen.

Dokumentet kommer fra øverste hold i Moskva, og ligger etter det Bellona kjenner til, til godkjenning hos Russlands president Dmitrij Medvedev.

At Russland jobber med en mulig klimastrategi er til stor overraskelse for mange, ettersom russiske myndigheter har vært lite villige til å diskutere klimaendringer og løsninger på klimatrusselen.

Vil bare tilpasse seg

– Det er veldig positivt at Russland kommer på banen i klimaspørsmål – inntil nylig har det offisielle Russland benektet hele klimaproblematikken. Med dette utspillet melder Medvedev Russland inn i den internasjonale debatten igjen, og det er gledelig at Russland ikke isolerer seg i klimasaken, sier Russland-rådgiver i Bellona, Kristin Jørgensen.

Hun er imidlertid kritisk til at det russiske klimadokumentet (som foreløpig ikke er offentlig), i hovedsak skal være handle om hvordan Russland skal tilpasse seg klimaendringene, i stedet for hvordan landet kan forplikte seg til utslippskutt og bekjempelse av global oppvarming.

Avventende

Medvedev har sagt at han støtter klimatiltak som gagner Russland. Foreløpig er det uklart hvilke holdninger Russland vil innta i forkant av det viktige København-møtet i desember, der verden etter planene skal bli enig om en ny internasjonal klimaavtale.

– Vi må nok fortsett vente og se på hva Russland egentlig vil, sier Jørgensen.

Stilte klimakrav

På en stor miljøkonferanse i Moskva tidligere i år, samlet russisk miljøbevegelse seg om en rekke klimakrav til Moskvas myndigheter.

Miljøorganisasjonene i Russland er ikke tatt med på råd i arbeidet med Russlands mulige nye klimastrategi:

– Det har ikke vært noen som helst debatt eller åpenhet hvor befolkningen har kunnet delta med ytringer, diskusjon eller påvirkning. Klimadoktrinen har vært hemmeligholdt, ingen miljøvernorganisasjoner eller andre representanter for befolkningen har fått være med på å diskutere dens innhold eller virkemidler. Dette holder ikke mål, sier Jørgensen.