Nyheter

Kritiserer russisk politikk – kan gi råd til norske politikere

Grigory Yavlinsky
(Foto: World Economic Forum)

Publiseringsdato: 10. juni, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den sentrale opposisjonspolitikeren og anerkjente økonomen, Grigory Javlinskij, kommer til Norge på fredag, for å snakke om den økonomiske krisen i Russland. Bellonas Aleksandr Nikitin oppfordrer norske politikere til å lytte nøye.

Samme dag som Javlinskij kommer til Norge for å delta på et seminar i regi av Bellona og Helsingforskomiteen, fredag 12. juni, skal norske politikere debattere den nye stortingsmeldingen om norsk utenrikspolitikk.

– Politikerne bør lytte nøye til hva Javlinskij sier om Norges forhold til Russland. Det er på tide med en mer realistisk tilnærming til den store naboen i øst. Norske myndigheters tilnærming til Russland har etter Bellonas mening vært alt for godtroende, sier Aleksandr Nikitin, styreleder i Bellona St. Petersburg.

Uklart hvor Russland går

Javlinskij, som to ganger har vært presidentkandidat i Russland, skal delta på et seminar om Russland og finanskrisen, arrangert av Den norske Helsingforskomité og Miljøstiftelsen Bellona.

Han har vært en del av russisk politikk siden tidlig på 80-tallet, og dannet partiet Jabloko, det eneste russiske partiet som har inkludert egne fraksjoner for menneskerettigheter og miljø. Javlinskij er fortsatt politisk leder i Jabloko, og en av de sterkeste og viktigste kritikerne av dagens styre i Russland.

– Verden har aldeles ikke blitt tryggere og mer balansert etter slutten på den kalde krigen. Spørsmålet om hvilken rolle Russland skal spille i verden er fortsatt åpent. Russland er nødt til å forandre den politiske linja. Man kan ikke ligge i konflikt med hele verden – da har man bare venner som Hamas og Hugo Chaves igjen, skriver Javlinskij på sin hjemmeside.

Problemer for norske bedrifter

Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Bjørn Engesland, ser både problemer og muligheter i dagens situasjon i Russland:

– Mangelen på rettssikkerhet i Russland er et problem for norsk næringsliv. Telenor står i fare for å miste aksjer til en verdi av 12 milliarder kroner etter en serie rettssaker i Sibir. Finanskrisen kan gi norske myndigheter en anledning til å påvirke Russland. Norske myndigheter må gripe sjansen, være tydelige overfor sine russiske motparter og trappe opp støtten til miljøene i Russland som arbeider for å styrke rettsstaten, sier Engesland.

Mer om seminaret

Seminaret «Gir finanskrisen i Russland muligheter for demokratisk utvikling?» arrangeres fredag 12. juni kl. 11.00-14.30 på Litteraturhuset. (OBS: Ny tid. Seminaret starter 11.00, ikke 10.00, som tidligere annonsert).

På seminaret vil også Aleksandr Niktin, styreleder i Bellona St. Petersburg, og Svetlana Gannusjkina, en kjent russisk menneskerettighetsforkjemper, holde foredrag. Etter de innledende foredragene, vil Bellonas leder Frederic Hauge være blant deltakerne som sitter i panelet.