Nyheter

Miljøaktivist fengslet i Hviterussland

(greenbelarus.info)

Publiseringsdato: 12. oktober, 2009

Den russiske miljøaktivisten og Bellona-journalist Andrey Ozharovsky er fengslet i Hviterussland.

Bellona-ansatte Andrey Ozharovsky ble fengslet den 9. oktober, etter at han forsøkte å delta på folkemøte om bygging av atomkraftverk i Hviterussland.

Han ble dømt til sju dagers fengsel, uten advokat til stede, for mindre forseelse.

Hviterussland planlegger å bygge et russisk atomkraftverk 400 km vest for Hviterusslands hovedstad Minsk, i byen Ostrovets.

På vei til folkemøte

Den 9. oktober var det folkemøte om atomkraftverk i byen hvor Hviterussland planlegger atomkraftverk. Ozharovsky kom fra Russland for å støtte den lokale miljøbevegelsen i kampen mot atomkraftverket.

På vei til møtelokalene med et stykke rapporter om atomkraftverket, ble Ozharovsky anholdt av politimenn kledd i sivilt, og en representant fra atomkraftverket. Ozharovsky ble informert at han ikke kunne distribuere rapporten på møte, for så å bli dyttet inn i bilen. Etter 4 timer hos politiet ble han fraktet til domstolen, og dømt til 7 dager i fengsel for ”mindre forseelse”. Advokat var ikke til stedet da Ozarovsky ble dømt.

Lokale miljøorganisasjoner prøvde å skaffe advokat til Ozharovsky, men ingen ønsket å delta i prosessen.

Bellona-journalist

Andrey Ozharovsky er utdannet atomfysiker og har jobbet i russiske miljøorganisasjoner i flere år. De siste årene har han også vært journalist for Bellonas web.