Nyheter

– Gå knallhardt ut mot Russland

Bellonas Aleksandr Nikitin på helgens miljøkonferanse i Moskva.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 18. februar, 2010

- Vi kan aldri være sikre på at måleresultatene av lufta på russisk side ikke er manipulert og forvridd. Bare ved hjelp av uavhengige målinger kan vi vite hvor mye gift folk får i seg, og den norske regjeringen må kreve gjenåpning av den norske målestasjonen i Nikel, sier Bellonas Aleksandr Nikitin.

Høsten 2008 ble strømmen kuttet til en norsk stasjon for måling av luftkvalitet utenfor Nikel, kun 10 kilometer fra Norges grense mot Russland. Målestasjonen skulle overvåke de store utslippene av svovel og tungmetaller fra nikkelverket i byen. Russiske myndigheter hevdet Norge ikke hadde den nødvendige tillatelsen til å drive stasjonen.

– Vanskelig å stole på Russland
Stengingen er tema for et møte mellom statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen og hennes russiske kollega i dag. Aleksander Nikitin, leder for Bellonas avdeling i St. Petersburg, mener Norge til nå har vært altfor lite tøffe i forhandlingene med russerne, og at Norge har latt seg overkjøre i miljøsamarbeidet med Russland.

– Den stengte målestasjonen i Nikel var den eneste veien til åpenhet om de helseskadelige svoveldioksid-utslippene. Nå må vi stole på at russiske myndigheter forteller sannheten. Dessverre har vi grunn til å tro at Russland kan få ett resultat, men offentliggjøre et annet og langt mindre alvorlig, sier Nikitin, og legger til at det i dag er selskapet som driver nikkelverket som selv kontrollerer luftkvaliteten og utslippene.

Tiårsjubileum for frikjennelse

Alexander Nikitin ble verdenskjent da han i 1996 var medforfatter av en Bellona-rapport som avdekket miljøproblemene og ulykkesrisikoen rundt den russiske atomflåten og atomavfall på Kolahalvøya, og ble arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet. I april i år er det 10 år siden Nikitin ble frikjent fra anklagene om spionasje.

Ingen åpenhet

– Det er så godt som ingen åpenhet rundt utslippene og miljø- og helseproblemene som følger med nikkelproduksjonen. Selskapet Norilsk Nikel skaper store skatteinntekter til myndighetene, og har stor makt som gjør at de får holde på som de vil, sier Nikitin, som mener regjeringen må kreve at pengene som Norge gir til det norsk-russiske miljøsamarbeidet gir bedre avkastning.

– Norge har betalt mye penger for denne målestasjonen, og så blir det bare stengt av myndighetene i Russland. Til sammen har Norge gitt millioner av kroner til arbeidet med miljøproblemene rundt Nikel-fabrikken.