Nyheter

– Norske myndigheter burde ha blitt informert

Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 2. februar, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Bellonas Nils Bøhmer mener at russiske myndigheter burde ha informert Norge etter en eksplosjon ved Kola Atomkraftverk i midten av januar. Ulykken førte ikke til radioaktive utslipp.

– Slike eksplosjoner har skjedd tidligere uten at det har ført til radioaktiv forurensing, allikevel burde russerne ha informert norske myndigheter, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Ikke forpliktet

Kola Atomkraftverk ligger kun 20 kilometer fra den norske grensen, og nyheten om at det har vært en ulykke som ikke har blitt rapportert blir dårlig mottatt i Norge.

– De er ikke forpliktet til å melde fra når det ikke er fare for radioaktiv forurensing, men det hadde helt klart vært bedre for forholdet mellom norske og russiske myndigheter dersom det ble informert for mye, heller enn for lite, mener Nils Bøhmer.
 

Gamle reaktorer

Eksplosjonen skjedde den 15. januar i en oljetransformator, og det er uklart hva som forårsaket eksplosjonen. Ulykken ble ikke kjent for allmenheten før fjorten dager senere.

Kola Atomkraftverk har fire reaktorer som alle mangler sikkerhetsinneslutning. I henholdsvis 2003 og 2004 ble levetiden på de to eldste reaktorene forlenget fra 30 år til 45 år.