Nyheter

En lunsj for bedre sikkerhet

Frederic Hauge hilser på Russlands president Dimitrij Medvedev og hans kone Svetlana under en lunsj på Akershus festning i dag.
Foto: Berit Roald/Scanpix

Publiseringsdato: 27. april, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Bellona-leder Frederic Hauge lunsjet med Russlands president, Dimitrij Medvedev, på Akershus festning i formiddag - og det kan gi økt sikkerhet for organisasjonens medarbeidere i Russland.

170 personer fra norsk og russisk næringsliv, politikk, kultur og forskningsmiljø var samlet til lunsj på Akershus festning i formiddag – sammen med det russiske presidentparet og andre prominenser.

Bellona-leder Frederic Hauge var blant gjestene – og han sørget for at russiske myndigheter fikk overrakt et brev som tre av Bellonas Murmansk-ansatte prøvde å gi til presidenten i går.

Brevet er en oppfordring til Murmansk-guvernør Dmitrij Dimitrienko om å gjenoppta samarbeidet med grasrota i regionen, ikke minst for å sikre fokus på fornybar energi-mulighetene som finnes.

Viktig signaleffekt

– Det var hyggelig å hilse på presidenten – men det viktigste for Bellona i en slik sammenheng, er signaleffekten det gir å bli invitert, sier Frederic Hauge.

– Når vi er tilstede på en slik arena, ser det russiske sikkerhetspolitiet at norske myndigheter anerkjenner vår posisjon og betydning. Det gir faktisk våre medarbeidere i Russland økt sikkerhet, utdyper Bellona-lederen.

Håper på bedre arbeidsforhold

Han tror også at den punktdemonstrasjonen som Bellonas Murmansk-ansatte gjennomførte på Slottsplassen i går, vil få resultater:

– Jeg håper nå at Medvedev legger press på Murmansk-guvernøren slik at han gjenopptar det viktige samarbeidet med blant andre NGO-ene i regionen. Det er helt avgjørende at sivilsamfunnets arbeidsforhold blir bedre i Russland – og jeg håper det vil skje noe etter Medvedevs besøk i Norge, avslutter Hauge.