Nyheter

Ny, ren vind over Russland – eller?

Ruth Astrid L. Sæter

Publiseringsdato: 15. april, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Russland har et stort potensial for fornybar energi, men vil landet greie å utnytte det? Det er et overordnet spørsmål på Bellonas forum for fornybar energi i St. Petersburg, som arrangeres nå.

– Vær optimistiske og fortsett arbeidet med å påvirke og fremme endring, selv om det er vanskelig, er budskapet fra Bellonas Aleksandr Nikitin til forum for fornybar energi som pågår i St. Petersburg 15. og 16. april.

For selv om president Medvedev har uttalt at fornybar energi skal utgjøre 4,5 prosent av den totale energiproduksjonen i Russland innen 2020 (i dag er andelen under én prosent), så er det i realiteten langt fra ord til handling.  

Ingenting skjer
I sin åpningstale onsdag til de drøyt 100 deltakerne på forumet, trakk Nikitin frem nettopp det store spørsmålet alle stiller seg, men som ingen ennå har funnet et fullgodt svar på: – Hvorfor skjer det ingenting på dette feltet? Det finnes mange gode planer og ideer, utarbeidet av tverrfaglige arbeidsgrupper. Men så havner det i en eller annen skrivebordsskuff uten å bli satt ut i praksis. Jeg er likevel optimist, og håper at dette forumet vil være en plattform for diskusjoner og konkrete prosjekter som kan bidra til å implementere alle de gode ideene, sa Nikitin.

Det er første gang at Bellona-kontoret i St. Petersburg arrangerer et forum for fornybar energi, og kontoret har lagt opp til et svært ambisiøst program med rundt 40 innledere. Fornybar energi er det overordnede temaet, med fokus på bioenergi, vind-, vann-, solar-, tidevanns- og bølgekraft. Både innledere og deltakere representerer næringsliv, forskningsmiljøer, organisasjoner og investorer. De politiske kreftene glimrer imidlertid med sitt fravær – noe som underbygget den frustrasjonen Nikitin ga uttrykk for i sin tale.

Mange muligheter, mange hindringer
Vindkraft, tidevanns- og bølgeenergi, solenergi, vannkraft, bioenergi – mulighetene for å utvikle og utnytte fornybar energi er mange hos vår store nabo i øst. Likevel finnes det for eksempel ingen vindmølleparker på Kolahalvøya per i dag, der potensialet for særlig vindkraft er stort. Prosjektene som venter på godkjenning er imidlertid mange.

Ut fra innspillene fra flere av innlederne på forumets første dag, skyldes den manglende implementeringen flere forhold:
–    Viktige prosesser stopper opp i møtet med et tungrodd byråkrati.
–    Lovverket er ikke på plass.
–    Investorene mangler.
–    Folk flest er ikke så opptatt av ren energi – og tilhengerne av atomkraft er mange.

– Mangelen på fremgang er ikke bare et byråkratisk problem. Slik jeg ser det, er forskningsmiljøene lite interessert i at man benytter alle former for fornybar energi – de er mest opptatt av å fremme sin ene løsning, hevdet Pavel P. Bezrukikh, som er visedirektør ved Institutt for energistrategi i Moskva.

Bezrukikh var en av flere aktive debattanter under dagens forum. Både forskere, investorer og næringslivsrepresentanter ga uttrykk for sine syn – og det at flere ulike fagmiljøer samles på denne måten og diskuterer åpent de mange utfordringene som ligger i feltet, er ganske uvanlig i russisk sammenheng. Bellona har en ambisjon om at forumet for fornybar energi skal bli en aktiv og fruktbar plattform for diskusjon rundt fornybar energi – slik at man sammen kan få fortgang i implementeringen av de ulike prosjektene.