Nyheter

Russland: Politisk endringsvegring

Russia
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 20. april, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

- Klimaendringene vil få store konsekvenser også i Russland – og det er de russiske myndighetene nødt til å forberede seg på – snarest. Likevel gidder de ikke å stille med en eneste representant når Bellona arrangerer forum for fornybar energi, påpeker Kristin V. Jørgensen, leder for Bellonas Russlandsavdeling.

Bellonas kontor i St. Petersburg arrangerte i forrige uke for aller første gang et forum for fornybar energi i millionbyen. Forskere, næringsliv, investorer, myndigheter og organisasjoner ble invitert – og rundt 160 deltakere kom og fulgte det to lange dager forumet, som hadde rundt 60 forskjellige innledninger, foredrag og debattrunder på programmet.

Ingen offisielle representanter

Mange av deltakerne ga uttrykk for at de var svært fornøyd med forumets innhold. Men noen representanter for det offisielle Russland var ikke å se – noe lederen for Bellonas Russlandsavdeling, Kristin V. Jørgensen, reagerer på:
– Er et slikt forum virkelig så uinteressant for myndighetene – er det derfor de ikke stiller opp? Også Russlands politiske ledelse må komme på banen og prioritere tiltak som kan motarbeide klimaendringene.

bodytextimage_Kristin_Jorgensen-til-web_liten_fil.jpg Photo: (Foto: Bellona/Nils Bøhmer)

Lavt prosentmål

President Medvedev uttalte for ikke lenge siden at Russland har som mål at 4,5 prosent av landets energiproduksjon skal komme fra fornybare energikilder – i dag ligger andelen på under én prosent. I et land som har et enormt – og uutnyttet – potensial for fornybar energi, særlig innen vindkraft.
– Bare målet om 4,5 prosent i seg selv er jo latterlig lavt. Men det er i alle fall en begynnelse, og vi ser at representanter for både næringsliv, forskere og organisasjoner tar den jobben alvorlig – de prøver å gjøre noe, sier Kristin V. Jørgensen.

Bellona skaper dialog

Og det er her Bellona spiller en viktig rolle: – Vi går inn og skaper en plattform, et forum for diskusjon, der vi inviterer alle de ulike aktørene til å komme sammen og drøfte ulike problemstillinger, utvide nettverket sitt, dyrke fram nye ideer og skape grobunn for endring og utvikling. Det er kanskje det viktigste arbeidet Bellona gjør i Russland – en slags voksenopplæring i praktisk demokratiutvikling, sier Jørgensen.

Forrige ukes energiforum var historiens første for Bellona i St. Petersburg – mens kontoret i Murmansk har arrangert tre tilsvarende forum tidligere, det siste i fjor høst. Nå satser Jørgensen og Bellona på å gjøre energiforumet til en årlig foreteelse, aller helst annenhver gang i hhv. Murmansk og St. Petersburg.