Nyheter

Flytende galskap

Slik kan de flytende atomkraftverkene i Russland bli seende ut.
Illustrasjon: Rosatom

Publiseringsdato: 16. juli, 2010

Skrevet av: Frederic Hauge

Samtidig som oljen fortsetter å strømme ut i Mexicogolfen ble en ny risikofaktor nylig introdusert: flytende atomkraftverk som energikilde offshore.

Det første av en rekke planlagte flytende atomkraftverk ble nylig sjøsatt i St. Petersburg. De flytende kraftverkene skal brukes i offshorevirksomhet i Russland. – Galskap, sa mange da planene ble presentert. Nå er galskapen en realitet.  

Atomkraft er utvilsomt farlig. Tsjernobylulykken i 1986 vekket en hel verden. I tillegg til store helse- og miljøfarer innebærer atomkraft tonnevis med radioaktivt avfall som generasjonene etter oss må håndtere.

Når man i tillegg skal gjøre atomkraftverk flytende og slepe atomreaktorer fra sted til sted, øker risikoen. Foreløpig skal dette første atomkraftverket brukes i Sibir. Men russiske myndigheter bekrefter at de planlegger bruk av atomkraft i Barentshavet, blant annet på Shtokmanfeltet.

Sårbar natur, dårlig beredskap

Naturen i nordområdene er svært sårbar, og klimaendringene vil forårsake store endringer der. Det vil bli mer vær, med flere orkaner, tsunamier og andre naturkatatastrofer.

Oljevernberedskapen i nordområdene er elendig, og vi tviler på at atomulykkeberedskapen vil være noe bedre. Per i dag finnes det ikke tilstrekkelig teknologi til å rydde opp i atomsøppelet etter den kalde krigen. Å tro at man skal greie det til havs, er en utopi.

Flytende atomkraftverk vil kunne bli et yndet mål for terrorister og pirater. I én reaktor alene på det nylig sjøsatte atomkraftverket er det nok radioaktivt brensel til å lage hele ti atombomber.

Mektig atomlobby

Dette til tross – Russland satser desperat på atomkraft for å gjenreise landets storhet, og den mektige atomindustrien er i ferd med å reise seg igjen.

Russland arvet en enorm atomindustri etter Sovjetunionen, og atomlobbyen hadde stor makt. Atomkraft var symbolet på fremskritt i den gamle unionen. Men ulykken i Tsjernobyl satte en stopper for atomekspansjonen verden over. Inntil nå.

Fornybar energi er i ferd med å gjøre et endelig gjennombrudd i verdens energiforsyning. At Norge, som har vært så tydelig i sin linje mot atomkraft, gjennom Statoil skal være med på å realisere atomekspansjon på bekostning av fornybare og ufarlige energikilder er en skandale. Norge må gjøre det helt klart for Russland at bruk av atomkraft i Barentshavet er uaktuelt. I tillegg må norske selskaper trekke seg fra alle prosjekter der bruk av atomkraft planlegges.

Tsjernobyl til havs?

Vi må gå i bresjen for å få slutt på den flytende galskapen før den settes i masseproduksjon. Oljeindustrien må være seg sitt ansvar bevisst og innse at petroleumsindustrien tilfører nok risiko til verden. En fusjon med atomkraft kan de rett og slett ikke være med på.

Det er en tanke som ikke helt vil slippe taket i oss: Tenk om Deepwater Horizon i Mexicogolfen hadde fått energi fra et flytende atomkraftverk. Da ville vi nå stått midt oppe i et Tsjernobyl til havs, med radioaktiv olje på strendene. Kan det tenkes noen verre katastrofe?

Denne kronikken ble også trykket i VG den 19.07.10.