Nyheter

Delelinjeområdet må miljøkartlegges

Området som Norge og Russland nå er kommet til enighet om, er det som tidligere ble kalt Gråsonen.
Foto: regjeringen.no

Publiseringsdato: 15. september, 2010

I dag signerer Norge og Russland delelinjeavtalen. Naturvernforbundet, Bellona og Natur og Ungdom krever en grundig miljøkartlegging av de nye områdene som et ledd i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Med to pennestrøk blir den gamle gråsonen i Barentshavet historie, når utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov i dag undertegner delelinjeavtalen i Murmansk.

Den nye avtalen innebærer en avklaring av et 175.000 kvadratkilometer stort område i Barentshavet og Polhavet, der det antas å finne store ressurser – av både fisk, olje og gass.

Advarer mot ny oljevirksomhet

Lenge før avtalen ble signert, har det vært snakk om et nytt oljekappløp i dette området.

– Den nye avtalen må ikke bli brukt som en anledning til å åpne nye, sårbare områder for oljeleting, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han forventer i stedet at avtalen blir brukt til å dra Russland i riktig retning når det gjelder miljø og demokrati:

– Norge må bruke momentumet fra denne avtalen til å skape enighet om flere av de store miljøproblemene vi må løse sammen med russerne, sier Frederic Hauge.

– Vi trenger miljøinformasjon

Samtidig som at Norge og Russland nå er blitt enig om fordelingen av den tidligere gråsonen, er forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten under revisjon. I forbindelse med den pågående høringsrunden vil Naturvernforbundet, Bellona og Natur og Ungdom levere en felles høringsuttalelse – og de tre miljøorganisasjonene vil stille tydelige krav i sin uttalelse.

– Vi er nødt til å se på forvaltningen av dette nye store området i sammenheng med resten av nordområdene. Vi vil derfor kreve at det blir gjennomført en grundig miljøkartlegging av den tidligere gråsonen i den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, sier Lars Haltbrekken, leder for Naturvernforbundet.

Han tilføyer: – Dette må skje før man kan ta en beslutning om noen som helst form for oljerelatert aktivitet i dette viktige området. Vi trenger helt ny informasjon om klimaendringer, isproblemer, forsuring av havet og oljevernberedskapen.

– Går imot vedtatt klimapolitikk

I forkant av signeringen av delelinjeavtalen har statsminister Stoltenberg uttalt at det er naturlig å starte seismiske undersøkelser snart for å avdekke hvor store ressurser som finnes i området, og han signaliserer at vi står overfor et nytt oljeeventyr.

– Statsministeren liker å snakke om Norges klimaforpliktelser – men har fortsatt til gode å oppvise handlekraft her hjemme. Å åpne for oljeutvinning i nord er å gå mot vedtatt norsk klimapolitikk, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

– Det er mye kaldt vann i Barentshavet. Nå gjelder det å ha kaldt vann i årene – vi kan ikke la oljerusen råde, påpeker Elvevold.

Den felles høringsuttalelsen fra de tre miljøorganisasjonene kommer innen utgangen av september.

Kontaktpersoner for pressen:
Ola Skaalvik Elvevold, Natur og Ungdom. Tlf 41 68 50 31.
Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund. Tlf 91 61 21 91.
Ruth Astrid L Sæter, inforådgiver, Bellona. Tlf. 92 86 88 11.