Nyheter

Drømmer om russisk vindeventyr

Store deler av Nord-Norge har store vindkraftressurser. Her vindmølleparken i Kjøllefjord.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 24. september, 2010

Skrevet av: Anne Gry Rønningen

En stor russisk delegasjon besøkte denne uken Kjøllefjord vindmøllepark. Det ga inspirasjon, men signalene fra næringsliv og forskere til Russlands myndigheter er klare: Det trengs bedre rammevilkår for å realisere vindkraftpotensialet.

Bellona Oslo og Bellona Murmansk arrangerte tirsdag denne uken en studietur til Statkrafts vindmøllepark i Kjøllefjord i Finnmark. Med på turen var nærmere 30 representanter for russiske myndigheter og næringsliv, vindkraftseksperter og konsulenter. De ønsker å vite mer om vindkraftutvikling og hvordan man kan utnytte Nordvest-Russlands enorme potensial for denne rene, fornybare ressursen.

– Positivt for lokalmiljøet

Før befaringen på vindparken fikk deltakerne høre fra utviklingssjef i Lebesby kommune, Hege Johansen, om betydningen vindmølleparken for lokalsamfunnet. Hun understreket de positive ringvirkningene den har hatt for det lokale næringslivet, og at innbyggerne i kystkommunen nesten uten unntak har vært positivt innstilt til vindparken. Deltakerne fikk også høre fra assisterende byggsjef, Øyvind Pedersen fra Norconsult om miljøhensyn ved byggingen av vindparken.

Fellesnevnerne mellom denne delen av Norge og de nordvestlige delene av Russland er mange, spesielt med tanke på utviklingen av vindkraft. Både klima, vindstyrke, geografi og næringsgrunnlag i området der Kjøllefjord-parken ligger, kan minne om mange steder på andre siden av grensa, for eksempel på Kolahalvøya.

For mange av deltakerne ser det nå mer realistisk ut at det er mulig å oppføre en vindmøllepark i hjemlige trakter.

– Endelig ser jeg hvordan drømmen min kan se ut i virkeligheten, utbrøt Valery Minin fra Kola Science Center.

På europatoppen

I forlengelse av studieturen arrangerte også Bellona påfølgende onsdag et arbeidsgruppemøte med vindkraft som tema i Kirkenes. Møtet ble holdt som en del av Bellonas Northwest Russia Renewable Energy Forum, som ble opprettet i 2008. Foruten deltakerne på studieturen var også norske fornybaraktører og andre interesserte invitert til møtet.

Der ble potensialet for implementering av vindkraftsprosjekter i Nordvest-Russland diskutert. Flere av foredragsholderne, blant annet Leonid Poshekonov fra vindkraftselskapene Rysskij Veter og Vladimir Kiselev fra Vetroenergo, viste til at vindkraftspotensialet på Kolahalvøya er blant de beste i Europa, men at manglende rammevilkår og finansiering fortsetter å sette kjepper i hjulene for konkrete prosjekter.

Norsk-russisk kraftutveksling?

Også Paul Logchies, fra det nederlandske vindselskapet Wind Life Energy uttrykte frustrasjon over fornybarsektorens langsomme fremtreden i Russland.

– Når skal russiske myndigheter få på plass støtteordninger for fornybar energi i Russland? Industrien venter! sa han.

Wind Life Energy har lenge vært fast bestemt på å bygge en vindmøllepark i Teriberka på Kolahalvøya, men blir holdt tilbake av at de fremdeles ikke har fått endelige tillatelser fra myndigheter og lokale kraftselskap.

Tore Martinsen fra Varanger Kraft snakket også om mulighetene for kraftutveksling mellom Norge og Russland men påpekte behovet for utbygging av nettkapasiteten.

– På arbeidsgruppemøtet kom det klart fram at mange fremdeles sitter på gjerdet og venter på penger og bedre rammevilkår for utvikling av fornybar energi i Russland, sier Anne Gry Rønningen, rådgiver i Bellonas Russland-avdeling.

Hun understreker at ikke desto mindre fortsetter Bellonas Northwest Russia Renewable Energy Forum å være en viktig arena hvor norske og russiske aktører kan møtes, utveksle informasjon og erfaring og diskutere muligheter for samarbeid på tvers av grensene.