Nyheter

Håper på russisk folkereisning for klimaet

Foto: Andreas Kokkvoll Tveit/Bellona

Publiseringsdato: 8. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Bare sivilsamfunnet og uavhengige eksperter kan få fortgang i prosessen med å skape et miljøvennlig Russland. At politikerne skal greie det alene, er vanskelig å tro på, sier Vladimir Zakharov.

– Russland har fantastiske muligheter til en miljøvennlig og lønnsom omlegging av økonomien, men manglende kunnskap står i veien.

Det sa den russiske miljønestoren Vladimir Zakharov da han i dag innledet på et Bellona-seminar i Oslo.

Tar til motmæle

Som president Medvedevs nærmeste rådgiver i klimaspørsmål er han en av få miljøvernere med reell innflytelse på russisk politikk.

Redd for å peke på de store manglene ved landets miljøengasjement er han imidlertid ikke. Hans posisjon som en uavhengig, men innflytelsesrik miljøverner er unik i russisk sammenheng.

– Hvem skal ta ledelsen når Russland skal bli klima- og miljøvennlig, om ikke sivilsamfunnet og de faglige ekspertene? Jeg skulle gjerne ha sett at politikerne ordnet opp, men det er vanskelig å ha stor tro på det, sa Zakharov.

Tror på bedring

Likevel: Zakharov er forsiktig optimist på vegne av russisk miljøpolitikk. De fornybare ressursene er store, og visse tegn til bedring finnes.

– I dag utgjør fornybare kilder under én prosent av energien i Russland, men det er nå blitt vedtatt et mål om å få dette opp til 4,5. Sammenliknet med EUs mål på tjue prosent er ikke dette mye – men det er en begynnelse.

Også i den såkalte “klimadoktrinen”, en overordnet plan for russisk klimapolitikk, finner Zakharov grunner til å tro på en renere fremtid for vår store nabo i øst.

– Dokumentet var først dårligere enn forventet, men vi klarte å dra ting i riktig retning, og det ble blant annet slått fast at klimaendringene er viktige for økonomien i landet vårt.

– Dessuten er det vedtatt ambisiøse mål på energieffektivisering. Jeg tror også den i dag lave miljø- og klimabevisstheten vil stige de nærmeste årene.

Bruker Norge som forbilde

Norge er for Zakharov et eksempel han kan bruke overfor politikere i hjemlandet, som han mener er for opptatt av olje- og gassutvinning.

– Selv om dere er storeksportører av forurensende petroleum, er Norge med sin vannkraft også svære når det gjelder fornybar energi. Mitt håper er å påvirke Russland i den retning; at vi skal ta i bruk de enorme fornybare ressursene vi har, ikke minst vindkraften, sier han.

Applauderer elektrifisering

Den kjente miljøverneren mener klimadebatten og -bevisstheten hjemlandet ligger årevis tilbake sammenliknet med Norge.

– Ikke bare politikere i Russland, men også ellers dyktige forskere, kan gå rundt og tro at følgene av klimaendringene faktisk er positive for mennesker og natur. Det er helt utrolig, sier han.

Også på tiltakssiden mener Zakharov at det finnes mange gode eksempler i Norge som kan overføres til hjemlandet.

– Å forsyne olje- og gassinstallasjoner med ren kraft er et glimrende klimatiltak. Det er viktig og bra at Norge flere steder gjør dette, som et godt forbilde som vi kan følge, sier han.