Nyheter

Hva skjer i russisk atomindustri?

Publiseringsdato: 17. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Bellona har engasjert seg sterkt i russisk atompolitikk gjennom to tiår.

– Russisk atomsikkerhet har stor betydning også for Norge, sier Igor Kudrik, prosjektleder for Bellonas atomsikkerhetsarbeid i Russland.

Russisk atomindustri fikk heftig kritikk for sin sikkerhetsstandard i en statlig rapport, som ble lekket via Aftenposten til internasjonale medier i sommer. Samtidig foreligger planer om å bygge nye atomanlegg.

– Gjennom seminarer som det vi arrangerer i morgen, håper vi å bidra til kunnskapsdeling og åpenhet om russisk atompolitikk, og hvilke konsekvenser Fukushima-ødeleggelsene har hatt på politikken og sikkerhetstenkingen, forteller Kudrik.

Professor Vladimir Kuzentsov – en av Russlands ledende atomsikkerhetseksperter – er en av hovedtalerne. I tillegg skal Bellonas atomsikkerhetseksperter, Nils Bøhmer og Alexander Nikitin, holde innlegg.

Deltagere fra ambassader og miljøvernorganisasjoner, samt offentlige og private institusjoner, er påmeldt seminaret.

Pressekontakt:

Nils Bøhmer, daglig leder og ekspert på atomsikkerhet i Bellona
90 03 75 17 eller nils@bellona.no