Grigory Yavlinsky vil forandre Russland

frontpageingressimage_Nikitin.JPG Photo: Foto: Andreas Mathismoen

Det vil antagelig bli vanskelig, i lys av det han kaller statsminister Vladimir Putins tre-pilar-system som innbærer ulike former for elementer av korrupsjon.

Yavlinsky ønker å endre systemet i Russland, og hever seg på et vis elegant over søndagens valg. Les mer på Bellonas engelske nettside:

Grigory Yavlinsky, leader of Russia’s Yabloko, wants change but admits that current circumstances prevent it

bodytextimage_DSC_0858.JPG Photo: Foto Andreas Mathismoen Bellona