Nyheter

Grigory Yavlinsky vil forandre Russland

Grigory Yavlinsky
Foto: Andreas Mathismoen

Publiseringsdato: 1. mars, 2012

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Ruth Lothe

Yavlinsky, som leder det russiske opposisjonspartiet, sa på Bellonas arrangement Nikitinsymposiet i Oslo, at uansett utfall av søndagens presidentvalg i Russland, som han selv ble utestengt fra, ønsker han et fredelig og demokratisk land som ikke ødelegges av voldelige protester.

Det vil antagelig bli vanskelig, i lys av det han kaller statsminister Vladimir Putins tre-pilar-system som innbærer ulike former for elementer av korrupsjon.

Yavlinsky ønker å endre systemet i Russland, og hever seg på et vis elegant over søndagens valg. Les mer på Bellonas engelske nettside:

Grigory Yavlinsky, leader of Russia’s Yabloko, wants change but admits that current circumstances prevent it

bodytextimage_DSC_0858.JPG Photo: Foto Andreas Mathismoen Bellona