Nyheter

Grigory Yavlinsky vil forandre Russland

Publiseringsdato: 1. mars, 2012

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: 2892

Det vil antagelig bli vanskelig, i lys av det han kaller statsminister Vladimir Putins tre-pilar-system som innbærer ulike former for elementer av korrupsjon.

Yavlinsky ønker å endre systemet i Russland, og hever seg på et vis elegant over søndagens valg. Les mer på Bellonas engelske nettside:

Grigory Yavlinsky, leader of Russia’s Yabloko, wants change but admits that current circumstances prevent it