Skal øke fornybar energi andelen i Nordvest Russland

ingressimage_energy_forum.jpg Photo: Bellona Murmansk

– Bellona gleder seg over å ha fått på plass dette femte Forumet i nettopp Petrozavodsk. Republikken Karelia har nemlig et stort urealisert potensiale for fornybare energikilder, sier Yuri Sergeyev, koordinator for fornybar energi prosjekter i Bellona Murmansk.

Forumets deltagerliste er et tydelig bevis på at utvikling av fornybar energi samt energisparing og -effektivisering er viktige saker i Karelia. Regionale politiske ledere, representanter fra finansielle institutter, forskere, akademikere samt russiske og utenlandske bedrifter som gjennomfører prosjekter for fornybar energi i republikken har meldt sin ankomst.

– Energisparing er et presserende tema for økonomien i Russland og i Karelia Republikken, sa presidenten i den russiske republikken Karlia, Andrei Nelidov, i sitt åpningsinnlegg.

Les mer på Bellonas engelske websider; Fifth annual Renewable Energy Forum opens in Petrozavodsk with an eye to boosting renewables in Karlia