Bellonas St.Petersburg-kontor raidet av russiske myndigheter

ingressimage_Russland.jpg

– Vi har fått opplyst fra våre kolleger i St. Petersburg at dette er en såkalt «mobil inspeksjonsgruppe» som sjekker NGOer i St Petersburg, forklarer Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Det ble under inspeksjonen sjekket lysforhold, luftkvalitet og bokhyllene ble sjekket for såkalt ekstremistisk litteratur.

Denne typen inspeksjoner foregår nå over hele Russland.

Les mer her (engelsk).