Nyheter

Bellonas St.Petersburg-kontor raidet av russiske myndigheter

Publiseringsdato: 20. mars, 2013

Skrevet av: Bellona

I går fikk Bellona-kontoret i St.Petersburg en forsmak på hvordan den russiske regjeringen vil håndheve sin nye NGO-lov. Myndighetene kom på uanmeldt inspeksjon i lokalene. Den nye lovgivningen går ut på at organisasjoner som mottar utenlandsk finansiering skal registrere seg som "utenlandske agenter".

– Vi har fått opplyst fra våre kolleger i St. Petersburg at dette er en såkalt «mobil inspeksjonsgruppe» som sjekker NGOer i St Petersburg, forklarer Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

Det ble under inspeksjonen sjekket lysforhold, luftkvalitet og bokhyllene ble sjekket for såkalt ekstremistisk litteratur.

Denne typen inspeksjoner foregår nå over hele Russland.

Les mer her (engelsk).