Nyheter

Bellonas St.Petersburg-kontor og statsminister Jens Stoltenberg møtes i Russland

Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 5. april, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Statsminister, Jens Stoltenberg, møtte i dag representanter fra Bellonas St.Petersburg-kontor. Temaet var russiske myndigheters nye lovgivning for ideelle og frivillige organisasjoner, som kan se ut til å resultere i store bøter for en rekke av russisk baserte organisasjonene, deriblant Bellona.

Møtet, som fant sted på den norske konsulatet i St.Petersburg, ble avtalt etter press fra Bellona, som følge av at russisk rettsvesen onsdag ga Bellona St.Petersburgs leder, Nikolai Rybakov, indikasjoner om at boten kunne bli på ca. 100.000 kroner. Den endelige summen vil foreligge neste onsdag.

– En slik bot vil kunne stenge omtrent enhver organisasjon i Russland, opplyser Rybakov, men legger til at en massiv bøtelegging som denne potensielt vil starte et skred av rettssaker som det russiske rettssystemet ikke nødvendigvis har kapasitet til å håndtere. – Men får vi en slik bot kommer vi til å slåss i retten til siste skanse, slår Rybakov fast.

Bellonas daglige leder i Oslo, Nils Bøhmer, understreket i forkant av Stoltenbergs møte viktigheten av at statsministeren tar aktivt standpunkt i denne saken: – Det dreier seg om å beskytte det arbeidet både Bellona og tusenvis av andre organisasjoner gjør i Russland.

– Vi er ikke spioner, arbeidet vårt bygger på 20 års støtte om russiske innbyggeres rett til rent miljø, konkluderer han.