Bellona Murmansk på offentlig besøk til anlegg for lagring av atomavfall i Sayda Bay

ingressimage_saida_future_SNF_management_plant.jpg Photo: Andrey Zolotkov

– Alle bet seg merke i hvor ryddig og rent det var på området og i bygningene. Til og med glassutstyret i laboratoriet var blankpusset og det var ikke en gang en sigarettsneip å se noe sted, fortalte direktøren for Bellona Murmansk, Andrei Zolotkov, som var tilstede på befaringen. – De har orden i sysakene, konkluderte han.

Les mer her (engelsk).