Nyheter

20 år som vaktbikkje i Murmansk

Publiseringsdato: 19. mars, 2014

Skrevet av: Bellona

Bellona markerer 20 års arbeid i Murmansk. Les om høydepunktene fra de siste 20 årene nedenfor.

2014: Det er 20 år siden Bellonas Murmansk-kontor ble åpnet i 1994. 20 år med aksjoner mot atomsprengninger, arrestasjoner og trusler. Men også 20 år som har styrket atomsikkerheten, økt den internasjonale oppmerksomheten på russisk håndtering av radioaktivt avfall og seier mot russisk etterretningstjeneste i russisk rettssal. Kort sagt: 20 år som vaktbikkje i Murmansk.

Her er noen høydepunkt fra Bellonas russlandshistorie:

1990 – Nei til atomprøvesprengning: Sovjetunionen brukte områdene ved Novaja Semlja til å prøvesprenge atombomber, 90 km fra Norge. Dette året gikk Bellona til farvannet utenfor øya med M/S Genius, og lå der som levende skjold mot flere sprengninger. Det endte med arrestasjon og bortvisning, men kun én sprengning ble foretatt i området etter dette. Reisen til Russland var innledningen på et langvarig arbeid mot atomtrusselen fra øst.

1992 – Atomavsløringer i Russland: I 1992 avslørte Bellona dumping av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet. Samme år besøkte Bellona anlegget Majak, i verdens mest radioaktive område i Sibir, og funnene ble presentert under FNs aller første klimaforhandlinger i Rio de Janeiro. Atomavsløringene skapte internasjonal oppmerksomhet rundt en tematikk som svært få hadde god informasjon om.

1994 – Første utenlandskontorer: Som en konsekvens av Bellonas store aktivitet i Russland – og de store atomutfordringene landet hadde, valgte Bellona å etablere et eget kontor med russiske medarbeidere i Murmansk i 1994.

1996 – KGB arresterer Nikitin: 6. februar blir Bellona-medarbeider Aleksandr Nikitin arrestert av russisk etterretning, som sikter ham for høyforræderi i form av spionasje. Hvis han finnes skyldig risikerer han i beste fall 10-15 års fengsel, i verste fall dødsstraff. Arrestasjonen starter en fem år lang Kafka-prosess.

Deler av en ny rapport om atomavfall i Russland lanseres på pressekonferanser i Moskva, Brüssel, Oslo og Washington – mens det arrangeres G7+1-møte i Moskva. Hele den ferdige rapporten kommer om høsten: “Den russiske Nordflåten. Kilder til radioaktiv forurensning”. Nikitin er en av forfatterne. Rapporten blir forbudt i Russland. Under en støttekonsert for Aleksandr Nikitin i Oslo samler Bellona over 4000 mennesker.

2000 – Seier i Nikitin-saken: Endelig punktum i en kamp som tok nesten fem år. Den 13. september frikjennes Bellona-medarbeider Aleksandr Nikitin i Høyesteretts Presidium, etter at han også hadde blitt frikjent i russisk Høyesterett. Bellona slår KGB på russisk jord – noe ingen har klart verken før eller senere!

2012 – Viktig seier for atomsikkerheten: Atomlagringsskipet Lepse som har blitt brukt som servicefartøy for de enorme russiske atomisbryterne, har siden 1988 ligget til kai på Atomflot-basen like ved Murmansk by. Her har det kontinuerlig sluppet ut radioaktiv stråling og utgjort en ulykkesfare for miljøet og byens rundt 300.000 innbyggere. Det var en stor dag for Bellona, som i over 20 år har jobbet for at skipet skal fjernes og for at atomavfallet fra skipet skal lagres forsvarlig, da vi seilte ved siden av skipet da det ble tauet ut av Murmansk havn på vei mot opphugging og lagring av atomavfallet.

Novaya_Semlja_1990