Nyheter

Forsinkelser i behandling av ødelagt atombrensel i Mayak

mayak_reflecton
Området nær atomanlegget i Majak er kraftig forurenset. Restprodukter er dumpet i elver vann.

Publiseringsdato: 30. september, 2014

Skrevet av: 3395

Under det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sin konferanse i Wien annonserte russiske atommyndigheter at det jobbes med en strategi for reprosessering av avfall i Mayak – millionbyen i Uralfjellene der brukt atomavfall fra dekommisjonerte atomubåter og Tsjernobyl-lignende atomanlegg fra hele landet havner. Det radioaktive avfallet som oppstår i en slik reprosessering, der man skiller ut ulike stoffer som uran og plutonium til å produsere nytt brensel, vil utgjøre nok et problem på toppen av Russlands allerede mangelfulle håndtering av brukt atombrensel.

Mengden avfall lagret i Mayak viser seg også å være langt større enn antatt, flere hundre tonn i følge myndighetene. Man vet per i dag lite om sikkerheten både rundt selve lagringen av avfallet og transporten av det til destinasjonen Mayak. Dermed vil en reprosessering kunne gjøre vondt verre.

– Dette understreker behovet for mer informasjon om de tekniske forholdene for lagring i Mayak, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona. – Hvordan kan Rosatom garantere sikker lagring der?, fortsetter han.

Les hele saken på våre internasjonale sider.