Media

mayak_reflecton

Området nær atomanlegget i Majak er kraftig forurenset. Restprodukter er dumpet i elver vann.

mayak_reflecton