Nyheter

Bellonas atomseminar: Forlenget livsløp for reaktorer både et sikkerhets- og miljøspørsmål

Atomseminar
Atomseminar
Bellona

Publiseringsdato: 12. desember, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Russland vil utvide standardlivsløpet for atomreaktorer som i dag er på 30 år. Samtidig begynner flertallet av verdens 435 reaktorer å nærme seg 25 år. Dette bekymrer Bellona og andre miljøforkjempere.

Bekymringen ble reist under en felles konferanse holdt av Bellona og det statlige russiske atomselskapet Rosatom i Oslo onsdag 10.desember, med temaet «Russlands atomenergi: betingelser, tendenser og sikkerhet». Det dreide seg først og fremst om sikkerhet både på teknisk utstyr og installasjoner og håndtering av atomavfall og brukt atombrensel i russiske atomreaktorer, særlig de som befinner seg i nord-vestlige Russland og dermed nærmest Norge.

Deltakerne diskuterte også Norges pågående samarbeid med Russland på sikkerhet rundt atomkraft og radioaktivitet, og derunder hvordan befolkningen og relevante organisasjoner må inkluderes i beslutningsprosesser.

– Bellona har jobbet med spørsmål rundt russisk atomsikkerhet i over 20 år, og vet at Norge og Russland har brukt mye ressurser og penger på utfordringer knyttet til sikkerhet på reaktorene og håndtering og lagring av radioaktivt avfall, sa Nils Bøhmer, Bellonas daglige leder og atomfysiker.

– Nå må vi forstå hva slags resultater vi faktisk har oppnådd og hvilke utfordringer vi står overfor, fastslo Bøhmer.

Les hele saken på våre internasjonale sider.