Nyheter

Russland stempler Bellona Murmansk som «utenlandsk agent»

Publiseringsdato: 20. mars, 2015

- Vi er selvsagt ikke enige i at vårt kontor i Murmansk skal defineres som utenlandske agenter, men tar det til etterretning, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Den såkalte «utenlandsk agent-loven» i kraft i Russland 21. november 2012. Den pålegger ikke-kommersielle organisasjoner som driver med politisk virksomhet og som mottar støtte fra utlandet å registrere seg som «utenlandske agenter». Sent i går kveld norsk tid kom beskjeden fra russiske myndigheter om at Bellona Murmansk nå er påført denne merkelappen.

– Dette vedtaket ble kjent for oss først sent i går kveld. Sammen med våre russiske kolleger ser vi nå på alternative måter å fortsette vår miljøkamp i Nordvest-Russland. Vi vurderer blant annet andre organisasjonsformer, sier Bøhmer.

-Bekymret for følger for atomoppryddingen i Nordvest-Russland

Bøhmer frykter for konsekvensene for atomarbeidet i når Bellona Murmansk nå defineres som utenlandske agenter. –Dette kan føre til sterk forsinkelse av oppryddingen av atomsøppelet i Nordvest-Russland, frykter Bøhmer.

Spesielt gjelder dette Andreeva-bukta der kostnadene til opprydningen er beregnet til over 1 milliard euro.

Hittil er bare 55 millioner euro kommet på plass.

-Bellona Murmansk har vært avgjørende i arbeidet med å få atomopprydding i Nordvest-Russland opp på den internasjonale agendaen. Vi frykter nå at det internasjonale oppryddingsarbeidet nå svekkes dramatisk som en følge av dette, sier Bøhmer.

-Ingen kamp i det russiske rettssystemet

Selv om Bellona tidligere har kjempet og vunnet i det russiske rettssystemet, blir det ingen juridisk kamp denne gangen.

– Bellona kjempet i fem år i det russiske rettssystemet for å få vår medarbeider Aleksandr Nikitin frikjent på 90-tallt. Den gang vant vi til slutt i russisk høyesterett. Dessverre er en kamp i rettssystemet i dagens Russland bortkastet tid og penger, sier Bøhmer.

Totalt har 48 ikke-statlige organisasjoner nå blitt stemplet som utenlandske agenter. Nordisk Ministerråd ble i februar rammet av denne bestemmelsen, og valgte nå i mars å legge ned sitt kontor.

-Ulike organisasjoner har forsøkt ulike strategier for å utfordre agentstatusen. Vi bruker nå heller energi på hvordan vi kan fortsette vårt arbeid i Nordvest-Russland mest mulig effektivt, avslutter Bøhmer.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Daglig Leder Nils Bøhmer, 900 375 17, nils@bellona.no

 

Fakta:

·         Bellona Murmansk ble opprettet i 1994 og er en uavhengig russisk miljøorganisasjon.

·         Organisasjonen har jobbet med atomforurensning i Nordvest-Russland ,og sterkt bidratt til betydelig internasjonal støtte til atomopprydding.

·         Bellona Murmansk jobber også med kartlegging av industriforurensning i regionen og er en aktiv stemme for å få til utbygging av fornybar energi.