Nyheter

Industriutslippene i Russlands Barentsregion øker dramatisk

Norilsk Nikel
Norilsk Nikel
Bellona

Publiseringsdato: 17. september, 2015

Nye tall viser at miljøskadelige utslipp går rett til værs nær norskegrensa.

Kronikk av Gradislava Potapova, Rådgiver Russland og Nordområdene.

Ifølge Norilsk Nickel på Kolahalvøya (KGMK), en industrigigant nær norskegrensen bestående av tre industrianlegg: i Nikkel, Zapolyarnij og Monchegorsk, som leverte utslippsoversikt til Bellona i sommer, har utslipp av både svoveldioksid og tungmetaller økte dramatisk i 2014, slik denne artikkelen viser. Utslipp av helt urenset vann brukt i produksjonssyklus på fabrikkene i Zaplyarnij og Nikkel, er også blitt doblet i 2014, fra 405 850 m3 til 836 700 m3. Bellona er svært bekymret over dette, idet helt urenset industrivann fra KGMK slippes bl.a. ut i elven Kolos-Yoki, som renner videre ut i innsjøen Kuetsyarvi nær norskegrensen og Pasvikelva i Finnmark. Alt i alt kan dette føre til vesentlig forverring av miljøsituasjonen for grensebeboere på begge sider av den norsk-russiske grensen.

Dette svært viktige spørsmålet blir tatt opp på Bellonas årlige miljøkonferanse i St. Petersburg 23.-25. september i neste uke, hvor arbeidsgruppen for industriforurensning bestående av miljøorganisasjoner og landets fremste aktivister, vil dele tiltakserfaringer med Bellona i tilsvarende saker fra sine regioner.

Nikkelutslipp nesten tredoblet i 2014

Utslipp av nikkel fra Nikkel og Zapolyarnij, hvor disse omtales samlet sett som kombinatet «Pechenganickel», økte med 177 % (!) i 2014 sammenlignet med 2013, fra 97 tonn til 270 tonn. Utslippene er med andre ord nesten 39 ganger høyere enn utslippene av nikkel fra hele Norges fastlandsindustri! Det fremgår ikke hvorvidt det er smelteverket i Nikkel ved norskegrensen eller fabrikken i Zapolyarnij som stod for den dramatiske utslippsøkningen. Det er vanligvis smelteverket som står for den overveiende størsteparten (over 99,5 %) av KGMKs samlede nikkelutslipp.

Kobberutslipp mer enn doblet i 2014

I Zapolyarnij og Nikkel, hvor den sistnevnte er hovedforurenseren, har samlede kobberutslipp økt fra nesten 77 tonn i 2013 til 171 tonn i 2014, noe som innebærer 123, 4 % (!) økning. Utslipp av kobber i byen Monchegorsk, omtalt som kombinatet «Severonickel», økt med 20 % i 2014 sammenlignet med fjorårets resultater, fra 523 tonn til 625 tonn. Økningen som har skjedd på to år, dvs. sammenlignet med 2012 da industrianlegget stod for 459 tonn kobber utslipp, er i overkant av 36 %. Selv om utslippsøkningen er mindre enn for nikkelutslippene, er mengdene enorme. Fjorårets utslipp av kobber fra Monchegorsk alene er over 15 ganger høyere enn utslippene fra norsk industri til sammen.

Svoveldioksidutslipp økte med mer enn halvparten i 2014?

Vi har både i fjor og i år rapportert i sosiale media om grove brudd på grenseverdien for svoveldioksid. På bakgrunn av KGMKs informasjon til Bellona om SO2 utslipp i 2014, hvor det ikke skilles mellom industrianlegg i Zapolyarnij og smelteverket i Nikkel, økte utslippene med hele 55,7 %, dvs. fra 74 978 tonn i 2013 til 116 704 tonn. Murmansk miljøtilsyn (Rosprirodnadzor) oppgir imidlertid i sitt brev til Bellona at smelteverket i Nikkel står for 78 848 tonn SO2 utslipp i 2014 mot 74 978 tonn i 2013, noe som er en økning med «bare» 4 tonn eller 5 %. Dette innebærer enten at økningen er i virkeligheten større i Nikkel, eller at Zapolyarnij har simpelthen – og som vanlig – ikke blitt med i statistikken i fjor. Dersom det sistnevnte stemmer, og data fra KGMK og miljøtilsynet kombineres, lå SO2 utslipp fra industrianlegg i Zapolyarnij på 37 855 tonn. I og med at SO2 utslippsdata for Zapolyarnij vanligvis kamufleres, har man ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere år.

Et lite lyspunkt kunne vært at industrianlegg i Monchegorsk melder om en liten utslippsreduksjon av SO2 med 3142,76 tonn, men dette hjelper ingenting i lys av de økte utslippene fra søsterfabrikkene. Det opplyses videre om en viss reduksjon av nikkelutslipp i 2014 med 42,5 tonn eller ca. 11 %, fra 374,5 tonn til 332 tonn.

For mer informasjon kontakt Gradislava Potapova
epost; grada@bellona.no
Tlf: 463 599 12