Nyheter

Bellona slipper inn i på militært atomlager for første gang

Andreyeva, Rosatom
Andreyeva, Rosatom
Bellona

Publiseringsdato: 26. oktober, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Torsdag besøker Bellona selve hjertet av det russiske lageret for brukt atombrensel fra Nordflåtens utrangerte atomubåter: Andreyeva-bukta. Dette vil faktisk være første gang Miljøstiftelsen Bellona slipper inn på selve basen, som har vært på Bellonas radar i over 20 år.

-Dette er et lager som Bellona avdekket for det internasjonale samfunnet i 1993. Som følge av disse avsløringen ble det iverksatt et internasjonalt spleiselag, som vi nå ser fruktene av. Det skal bli spennende for første gang og med egne øyne se dette lageret, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona

Det har blitt lagret store mengder radioaktivt avfall inne på basen. Mye har skjedd siden Bellona startet sitt arbeid her, men det er fortsatt mye som gjenstår. Selv om mye av avfallet i dag er sikret inne på området, blir den neste milepælen å fjerne atomavfallet og frakte det med båt og tog til Mayak for behandling og permanent lagring.

-Alt er nå lagt til rette for at man i løpet av denne vinteren kan begynne å fjerne det brukte atombrenselet fra Andreyeva. Dette er et risikofylt arbeid, siden det er en reell risiko for at man kan igangsette en ukontrollert kjedereaksjon hvis man ikke gjør dette arbeidet riktig. Det er et åpent spørsmål om for eksempel norske eksperter får bidra til at dette arbeidet fremover skjer på en trygg måte, sier Nils Bøhmer.

Atomsikkerheten ved ubåtbasen i Andreyeva-bukta ble gjenstand for internasjonal oppmerksomhet i 1993, da Bellona kunne avsløre en stor lekkasje fra et kjølebasseng for brukt atombrensel. Denne lekkasjen hadde pågått siden 1982, og ført til at radioaktivt vann hadde lekkes ut i Barentshavet. Oppmerksomheten Bellona greide å skape rundt dette avfallet første til at en rekke stater ga teknisk og økonomisk assistanse til Russland for at de skulle greie å ta hånd om sin radioaktive arv fra fortiden.