Media

andrejevbukta tørr lagring av atombrensel – Bellona

Lagret atombrensel i Andrejevabukta.

andrejevabukta tørr lagring av atombrensel - Bellona

andrejevabukta tørr lagring av atombrensel – Bellona