Nyheter

Helgesen: – Uholdbart at russerne ikke ordner opp i Nikel

- Vi vil fortsette å presse på så russerne stanser utslippene fra Nikel, sa klimaminister Vidar Helgesen på Bellonas miljøseminar i Oslo onsdag.
- Vi vil fortsette å presse på så russerne stanser utslippene fra Nikel, sa klimaminister Vidar Helgesen på Bellonas miljøseminar i Oslo onsdag.

Publiseringsdato: 1. juni, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

- Det er totalt uakseptabelt at russerne ikke får stanset de enorme utslippene fra Nikel, sier klimaminister Vidar Helgesen. - De kan hvis de vil.

– Det er totalt uakseptabelt at utslippene fra Nikel fortsetter. Vi har sagt klart fra til russerne at utslippene må ned. Klimaminister Vidar Helgesen mener forurensningen allerede har forsuret forholdet mellom Norge og Russland altfor lenge.

2017 er Vladimir Putins miljøår, ifølge en erklæring fra ham selv. Samtidig satser Russland tungt på kjernekraftverk, lar gamle atomanlegg forfalle, strammer stadig inn reglene som gjør miljøorganisasjoner til «utenlandske agenter» – og tross mange løfter om utslippskutt, fortsetter Nikel-verket å slippe ut enorme mengder forurensning.

Ingen løfter om Nikel

– Jeg har tatt opp Nikel-saken med naturressursminister Sergej Donskoj to ganger det siste halvåret. Russiske miljømyndigheter arbeider med virkemidler, men det har tatt svært lang tid. Forurensningen er fremdeles uholdbar, sa Vidar Helgesen på Bellonas seminar om miljøsituasjonen i Russland, i Oslo onsdag.

Dagen før møttes han og Donskoj i Oslo, uten at han Donskoj kom med nye løfter rundt industrianlegget fire mil øst for grensa mot Norge. De siste årene har Nikel alene sluppet ut fem ganger mer SO2 årlig enn hele Norge totalt.

Ny lov, men…

ingressimage_nikel-3.JPG Photo: Vladislav Nikiforov/Bellona

Russland har vedtatt en lov om at de 300 mest forurensende bedriftene i Russland skal begynne å bruke «BAT» – beste tilgjengelige teknologi. Nikel-verket står på på denne listen. Ifølge Donskoj har de fått pålegg om å lage slike planer innen 2019.

Konsernet bak anlegget, Norilsk Nikel, bruker allerede store summer på modernisering, men det skjer mest ved anleggene i Norilsk øst i Russland.

– Når noe faktisk skjer i Nikel, er uklart. Konsernet har hatt store overskudd lenge, og kunne gjort noe med situasjonen der for lengst, hvis de hadde villet, sier Helgesen, og legger til: – Vi vil fortsette å ta opp denne saken til problemet er løst.

«Utenlandske agenter»

I Putins miljøår stempler russiske myndigheter fortsatt miljøorganisasjoner som utenlandske agenter. Bellona Murmansk ble stemplet som agent i 2015, og tidligere i år havnet også avdelingen i St. Petersburg på agentlisten.

Per februar i år var ca 150 organisasjoner blitt «utenlandske agenter».

Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen - Putin miljø i Russland - Bellona Bjørn Helgesen i Den norske Helsingforskomiteen fortalte om nedslående forhold for miljøarbeid i Russland, også i Putins miljøår. Bellonas seminar om miljøsituasjonen i Russland på Håndverkeren i Oslo 31. mai. Photo:

Loven fra 2012 rammer organisasjoner som driver politisk virksomhet og mottar støtte fra utlandet, alt fra fugleinteresserte til kvinneorganisasjoner. Alle som jobber i slike organisasjoner må presentere seg som utenlandske agenter i alle offentlige sammenhenger. Det gjør arbeidet mer enn vanskelig.

– Flere nye lover gjør sitasjonen stadig vanskeligere, fortalte Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske helsingforskomite. Han ramset opp en rekke politisk aktive som er blitt forfulgt av myndighetene.

– Lovene rammer demonstrasjoner, organisasjoner, ytringsfriheten, og folk blir trakassert, utsatt for vold og trusler – også fra politiet. For en del er det blitt så vanskelig at de har måttet rømme landet.

Håper på miljøåret

Thomas Nilsen - The Independent barents Observer - Bellona Thomas Nilsen fra The Independent Barents Observer fortalte om avissensur og vanskelige arbeidsforhold i Russland - men også lys i mørket.

Også Vidar Helgesen, Bellonas Frederic Hauge og Thomas Nilsen fra The Independent Barents Observer slo fast hvor viktig frie organisasjoner er, også for samfunnets egen utvikling.

– At det er et miljøår, gir oss en anledning, sa klimaministeren. – Myndighetene må være åpen for kritikk. Loven om fremmede agenter hindrer organisasjoner blant annet i å styrke miljøpolitikken.
I dag er omkring 150 organisasjoner stemplet som agenter.

Lysning i Arktis

Thomas Nilsen slo fast at det også skjer positive ting.
– Man skal ikke kimse av den ryddejobben russerne gjør i de arktiske områdene. Det skjer en voldsom opprydning, og mye av dette har skjedd under Putin.

– Men hvordan forholdene er mange andre steder, er vanskeligere å finne ut av, sa han – og fortalte om ferske og nedslående inntrykk fra Nikel. – Russerne er svært påpasselige med hvor man får bevege seg og hva man får se.

Etter turen til Nikel ble Nilsen, som er redaktør i The Independent Barents Observer, utestengt fra Russland i mars. Like etter forsøkte noen å hacke avisas server.

– Hvem som sto bak, kan vi bare spekulere på, men vi skriver på russisk og engelsk og distribueres i Russland. Det kan nok gå utover populariteten.