Media

Andrejeva 1985 Atombrensel ror ra

Atombrenselet har vært lagret på uforsvarlig vis. Deler av lagrene har rast sammen.

Andrejeva Atombrensel-ror-ras

Andrejeva Atombrensel-ror-ras