Nyheter

Opprydning i Europas verste atomsøppelplass – Historien om Andrejeva

Fylkesmannen i Finnmark

Publiseringsdato: 27. juni, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Bare 5-6 mil fra Norge har 30 tonn svært farlig atombrensel vært lagret på uforsvarlig vis. Nå skal det fjernes, etter at Bellona avslørte forholdene i 1995. Dette er historien bak, om hvordan levninger fra den kalde krigen kunne skadet svært mange mennesker.

Vel fem mil fra grensa mot Norge i nordøst:

  • 22 000 radioaktive brenselselementer: 9 000 tonn fast atomavfall og 5 000 m3 flytende atomavfall
  • Stablet i lagre i elendig forfatning: Mye har rast sammen, i rør som er sprukket eller rustet i stykker.
  • Mengden tilsvarer 5 000 Hiroshima-bomber
  • Mer en hundre nedrustede atomubåter som truer med å synke, fortsatt med reaktorer fulle av radioaktivt brensel. Mange er senket med vilje.
  • Atomavfallet har truet med å forurense Barentshavet helt siden 60 tallet. Det har vært minst èn alvorlig lekkasje.
  • Nå skal det ryddes; oppstart er 27. juni.
  • En nesten umulig oppgave. Og en viktig miljøseier.

Dette er historien om Andrejevabukta, rett ved norskegrensa på Kolahølvøya. Det er egentlig et nedslitt verksted for ubåter i den sovjetiske marinen.

Og det er historien om hvordan atommakten i øst dumpet eller lagret store mengder radioaktivt avfall i sjøen, basseng eller i falleferdige lagre. Lagre som har frosset og sprukket gradvis i stykker i det arktiske klimaet.

Andrejeva anlegget oversikt Anlegget i Andrejevabukta. Credit: Bellona

Men nå skal restene etter den kalde krigen endelig fjernes. Hentes ut og fraktes vekk.
Operasjonen er i gang; førstkommende tirsdag, 27. juni, går de første konteinerne med skip til Murmansk.

Andrejevabukta atombrensel ror tank folk Èn av lagringstankene med brenselstaver lagret under uforsvarlige forhold.

Atom-lekkasjer

Andrejeva 1985  Atombrensel ror ra Atombrenselet har vært lagret på uforsvarlig vis. Deler av lagrene har rast sammen.

Situasjonen har vært og er alvorlig. En stund fryktet eksperter at lekkasjene kunne utløse en ukontrollert kjedereaksjon.

Så ille gikk det heldigvis ikke. Men situasjonen blir stadig mer prekær.

I 1982 sprang en lagertank med flere tusen drivstoffelementer lekk. En blanding av plutonium, uran og andre radioaktive substanser holdt på å lekke ut i Litsafjorden, en del av Andrejevabukta.

Utslippet ble stanset, men avslørte at tilstanden for atomavfallet var elendig. Avfallet ble støpt inn og flyttet til et midlertidig lager. Der har det har blitt i 30 år.

 

Risikabel operasjon

Nå skal det første av i alt 30 tonn brukt atombrensel fraktes vekk. Det skjer på det spesialbygde, italienske skipet Rossita; dette er et felles, europeisk prosjekt.

Kran - Andrejevabukta lager atombrensel 2016 Havna i Andrejevabukta er bygget helt om med kraner og nye lagerbygg. Credit: Nrk - Tarjei Abelsen

Fra før er kraner og annet utstyr bygget opp for å håndtere det farlige brenselet.

Les mer:

(Artikkelen fortsetter under kartet)

andrejevabukta - kart Andrejevabukta ligger bare 55 kilometer fra den norske grensen.

Operasjonen er svært risikabelt og komplisert. For:

– Hva gjør man med rør som ikke ligger pent stablet, men har rast sammen og delvis ligger under vann?

– Og hva med rør som har rustet sammen eller rustet fast? Når man løfter dem, kan innholdet like godt falle ut.

Dèt er noe av problemet oppryddingsmannskapene står overfor.

 

Startet med Nikitin

ingressimage_nikitinjailbus.jpg Aleksander Nikitin utenfor byretten i St. Petersburg, 1995.

Det var Bellona som avslørte skandalen i 1995. Med hjelp fra den tidligere ubåtoffiseren  Aleksander Nikitin skrev vi en rapport om den radioaktive forurensningen i Nordflåten.

Saken toppet seg med at Nikitin i 1996 ble stilt for retten anklaget for landsforræderi og spionasje. Etter seks rettssaker ble han til slutt frikjent i russisk høyesterett.

Fra Murmansk skal avfallet videre med tog til Majak, nær byen Tsjeljabinsk i Ural, der det skal reprosesseres. Det er en enorm jobb; det vil ta 40 båt-til-tog-runder og minst fem år før alle kontainerne er av gårde.

Andrejevabukta lagerhall atombrensel 2016 Under gulvet ligger en tre tanker med kjernefysisk brensel som skal fjernes. Tankene var falleferdige, nå er det nå satt opp en stor hall med kraner for å løfte ut brenselet. Credit: Nrk - Tarjei Abelsen

Så spørs det hvor store problemer man støter på underveis. Men når det er ferdig, vil en av de alvorligste strålings-truslene i nordområdene være historie.

 

Nekter presse

Rett skal være rett: De har fraktet ut avfall også tidligere. På midten av 90-tallet gikk et tog tre-fire ganger i året med brukt atombrensel fra Kola til Ural.

Men toget fikk bare med seg 588 brenselsenheter om gangen, så det var langt fra nok til å holde tritt med avfallet som hopet seg opp.

Og mens den virkelige storopprydningen og fjerningen skulle startet for to år siden, skriver vi juni 2017 før det faktisk blir gjort.

Andrejevabukta anlegget i dag Andrejevabukta: Anlegget i dag. Credit: Bellona

At avfallet blir flyttet og tatt hånd om, er svært viktig. Men når russerne feirer starten på jobben 27. juni, nekter de utenlandske journalister å filme begivenheten, også norske. Det hjelper lite at utenriksminister Børge Brende er med og at Norge har bidratt til opprydningen med 270 millioner kroner over 20 år.
En historisk dag, men fortsatt en stund til det blir full åpenhet rundt gamle miljøsynder i den gamle stormakten.

Les mer:

Frederic Hauge Nils Bøhmer 2016 Bellona startet "opprydningen" i Andrejevabukta ved å avsløre forholdene der i 1995. Her fra et besøk der i oktober 2016: Bellonas Frederic Hauge og Nils Bøhmer. Credit: Nrk - Amund Trellevik